Terug naar overzicht

Bewustzijn Magazine

Bewustzijn Magazine
Engelien Scholtes

29/04/2011 - De Mens heeft een ongelooflijke scheppingskracht

Tekst: Engelien Scholtes
Verschenen: september-oktober 2010

Geert Kimpen (1965) is schrijver van de bestseller De Kabbalist die vorige maand de 21ste druk beleefde. Hij vertelt het verhaal van een jonge kabbalist die als eerste in de geschiedenis de mystieke kabbala toegankelijk wil maken voor de mensheid maar gedwongen wordt te kiezen tussen ultieme wijsheid of liefde.

In 2008 verscheen zijn tweede roman ‘de Geheime Newton ‘, geïnspireerd op het tot voor kort verborgen gebleven leven van de natuurkundige Newton voor wie de Kabbala ook een grote bron van inspiratie is geweest.  

Vervolgens schreef hij in 2009  ‘Stap voor Stap van wens naar werkelijkheid'. Een stappenplan, geïnspireerd op de wetten van de  Kabbala, dat richtlijnen geeft voor de mens om van zijn wensen werkelijkheid te maken.

Ik had met Geert een inspirerend gesprek over zijn missie als schrijver en de rol van de kabbala in zijn leven.

Geert KimpenGeert Kimpen: ‘Ik ben een schrijver die mensen wil inspireren met zijn romans. Ik wil pageturners schrijven waarbij je als lezer meegesleept wordt door het verhaal, je identificeert met de hoop en wanhoop van de personages, en je tegelijkertijd geïnspireerd wordt door de inzichten die de personages vergaren. Daarnaast vind ik het ook ontzettend leuk verborgen geschiedenissen te verwerken in mijn boeken, onbekende feiten te delen. Je zou me een mix kunnen noemen van Paulo Coelho, Dan Brown en Umberto Eco. Tenminste dat is mijn ambitie. Wat is er heerlijker dan elke dag weer je fantasie de vrije loop te mogen laten gaan? Schrijven over die onderwerpen die je fascineren, en de tijd hebben om daar helemaal in te duiken?

 Kun je iets meer over de kabbala vertellen?

De kabbala is de verdieping van de Thora, de Joodse naam voor de eerste vijf boeken van het Oude Testament. De Thora is het doorzichtige gewaad waarin de bruid haar schoonheid verhult zeggen de kabbalisten. God heeft volgens de legende niet alleen de tien geboden doorgegeven aan Mozes maar ook de verhalen van de Thora.. De Thora is de openbaring die voor iedereen toegankelijk is. De kabbala is de geheime kennis die maar aan een paar mensen op aarde is doorgegeven. Wie de verhalen van de bijbel letterlijk neemt, is een dwaas, stelden de oude kabbalisten.

Het is mystieke kennis die tot voor kort alleen toegankelijk was voor kabbalisten. De geheime sleutel die de code onder de verhalen uit de Thora kraakt. Het is een geniaal cryptogram dat uit 70 lagen bestaat, waar alle letters verband hebben met elkaar, waaruit door kabbalisten hele nieuwe verbanden en betekenissen kunnen worden gedestilleerd. Het zijn de geheime lagen die elke terrein van het leven bestrijkt zoals wetenschap, filosofie en de liefde. Dit is een studie en openbaring die steeds maar door gaat. Het is een levende filosofie en iedere generatie ontdekt nieuwe betekenissen, tot op de dag van vandaag.

De kabbala beschrijft de wetmatigheden van het universum die heel logisch zijn. Wetenschappelijk zelfs; kabbalisten ontdekten 2000 jaar geleden al in de code dat het universum ontstond door een big bang. Filosofisch gezien is het een transformatieproces van binnenuit; alsof je jezelf opnieuw boetseert, een betere versie van jezelf ontwikkelt.  Het is met deze kennis als met kernenergie. Je kunt er veel goed mee doen maar je kunt er ook de duistere kant mee opgaan. Je zou er zelfs nieuw leven mee kunnen creëren. Het onthult namelijk de bouwstenen van het leven. Men vreesde dat als die kennis door niet ingewijden zou worden gebruikt dit de wereld in gevaar zou kunnen brengen. Een kabbalist mocht niet voor zijn 40ste levensjaar aan de studie van de kabbala beginnen. Hij moest een getrouwd man zijn, kinderen hebben, hij moest gewerkt hebben en het leven hebben bevochten. Pas dan was een man eraan toe om de verantwoording en die macht van kennis van de kabbala aan te kunnen. Pas na zijn 40ste is een mens toe aan werkelijke spirituele verdieping.

Waarom mochten alleen mannen de kabbala bestuderen?

Ook veel mannen hebben lange tijd geen toegang gehad tot de bestudering van de kabbala. Er bestond in dat opzicht geen onderscheid tussen mannen en vrouwen. Tegenwoordig kennen we twee stromingen. Je hebt de streng orthodoxe stroming, dat is inderdaad de oude lijn waarvan vrouwen worden uitgesloten. De filosofie van de kabbala houdt zich overigens wel intensief met het vrouwelijke bezig is, bijvoorbeeld door het grote belang dat gehecht wordt aan de Shekina, de vrouwelijke kant van God. Maar er is nu ook een heel liberale stroming waar vrouwen natuurlijk in mee doen. Ook Madonna maakt daarvan deel uit. Madonna is trouwens een serieuze kabbalist. De kabbala is voor haar geen modegril. Ze verdiept zich werkelijk in de essentie van de leer. Ik heb een aantal keren samen met haar lessen gevolgd.

Ben jij een kabbalist?

Nee, ik vind een kabbalist een eretitel. Echte kabbalisten zijn mensen die in de eerste plaats in die cultuur zijn opgevoed. Het is een heel intensieve studie, die je dag in dag moet doen en je als een absolute levenstaak kunt beschouwen. Joodse jongetjes krijgen al vanaf hun derde jaar onderricht in de Thora. Ze krijgen iedere dag les. Op die leeftijd wordt hun haar ook voor het eerst geknipt en leren ze het Hebreeuwse alfabet. Die kennis en die achtergrond heb ik niet. Ik ben wel een kabbala-minnaar; het is mijn belangrijkste inspiratiebron. Ik zie het als mijn taak de vertaalslag te maken. Kabbala wordt vaak ontzettend ingewikkeld gemaakt. Ik geloof dat ik het talent en de taak heb die moeilijke kennis, toegankelijk en practisch te maken, en te toetsen aan het dagelijkse leven; wat kun je ermee. Die inzichten die verwerk ik in mijn boeken. Ik heb wel een aantal maanden lessen gevolgd bij rabbi Portnaar. Deze rabbi Portnaar heeft een belangrijke rol gespeeld in mijn leven als schrijver . Hij is de aanzet geweest voor het schrijven van het boek de kabbalist.

Kabbalist

Kun je daar iets meer over vertellen?

Het is allemaal begonnen met de geboorte van mijn dochter Zonneke. Hierdoor veranderde mijn hele leven. Ik was als katholiek jongetje altijd geïnteresseerd geweest in God en in spiritualiteit maar ik was nog steeds op zoek en vond geen bevredigende antwoorden voor mijn kritische geest. Toen ik Zonneke in mijn armen hield wist ik: ik heb haar niets te leren. Ze had zulke wijze ogen. Ik zag het als mijn levenstaak haar te begeleiden om haar te leren haar dromen en haar passie te volgen. Ik realiseerde me op dat zelfde ogenblik dat ik dat zelf nog steeds niet deed. Ik was al jaren theaterregisseur maar dat was een beroep waar ik al een tijd op uitgekeken was. Als jongetje al wilde ik schrijver worden. Ik wilde boeken schrijven over de zin van het leven en me bezig houden met de grote levensvragen en de mysteries van het leven en de wereld. Toen besloot ik op dat moment mijn leven radicaal te veranderen. Ik heb mijn opdrachten als regisseur afgebeld en ben onmiddellijk gestopte met werken vanuit de gedachte: ik kan alleen een goede vader zijn wanneer ik zelf voorleef wat ik mijn kind wil meegeven. Natuurlijk was dat een moeilijke beslissing, want er lag slecht een onzekere toekomst voor mij en mijn nieuwe gezin. Maar ook Christine mijn vrouw heeft mij hierin altijd gesteund.

Brief aan God

Toen besloot ik een brief te schrijven aan God, waarin ik God vroeg om concrete antwoorden. Ik wilde eindelijk het leven snappen. Dus ik schreef in mijn brief aan God: ‘Zeg het maar. Ik ben bereid iedere knipoog te volgen die u mij geeft, als u me nu maar heldere inzichten geeft, geen vaagheid. ."

Ik beschouwde die brief als het begin van mijn eerste boek. Ik wilde weten waarom we hier zijn, wat de zin van het leven is, of God überhaupt bestond en zo ja hoe ik een concrete relatie met hem kon aangaan van man tot man; hij had ons toch geschapen naar zijn evenbeeld?  

De volgende dag kreeg ik een email van een onbekende in mijn mailbox. Een uitnodiging van  een Kabbala leraar ,  een rabbi uit Amsterdam die mij uitnodigde om een cursus bij hem te komen volgen. Ik was verrast door deze eerste knipoog van God en nieuwsgierig dus ik besloot te gaan. In het begin vond ik de lessen heel moeilijk. Het was zo hermetisch en ingewikkeld. Ik snapte ik er helemaal niets van maar langzaam druppelde het inzicht toch binnen en begonnen de woorden steeds meer betekenis voor me te krijgen. De kabbala kreeg vat op mij en ik ging me er steeds meer in verdiepen en me vooral ook in thuis voelen.

Chaim Vital

Na een maand of vijf vertelde de leraar tijdens een van de cursussen over twee kabbalisten uit de 16e eeuw. Die verhalen waren fascinerend en het materiaal over deze twee mensen was in zijn bezit. Op een bepaald moment zei hij dat er iemand in de ruimte aanwezig was die  met dit materiaal een boek moest gaan schrijven. Hij kon garanderen dat als die persoon die taak op zich zou nemen dit boek wereldwijd een groot succes zou worden en vele herdrukken zou beleven. Ik schrok en vroeg me af of hij mij bedoelde. Maar tegelijkertijd schaamde ik me voor mijn eigen hoogmoed. Ik vroeg hem na de les wie hij bij zijn woorden op het oog had gehad, maar hij reageerde niet. Een paar dagen later ontving ik echter de brief en tien vellen vol aantekeningen en notities die hij over deze figuren had verzameld. Uit de studie van dit materiaal is mijn eerste roman de Kabbalist voortgekomen. Het waargebaarde verhaal van Chaim Vital, een jongeman die de geheimen van het universum onthulde en moest kiezen tussen liefde of ultieme wijsheid.

Ik heb er 14 maanden over geschreven. Het boek werd inderdaad meteen een groot succes zoals ook was voorspeld.

Wat betekent de kabbala voor jouw leven?

Het is een studie die alsmaar doorgaat, al volg ik op dit moment geen lessen meer. Je kunt er een levenlang mee bezig zijn. Het is zo veelomvattend. Er zijn verschillende aspecten uit de kabbala belangrijk voor mij. Uiteindelijk gaat het erom de inzichten te leven, de theorie tot praktijk te maken. Een van de belangrijkste punten is wel dat ik elke dag weer opnieuw probeer het beste van mezelf te boetseren. Met vallen en opstaan natuurlijk. Dat hoort erbij.

De centrale boodschap is dat je je naaste lief hebt als jezelf. Al  merk je hoever je daar nog van afstaat. Hoe je bezig bent om je eigen belangen en eigen zaken te organiseren. Het kwade dat we een ander aandoen, treft onszelf. Maar elke weldaad die we een ander geven, is ook altijd een zegen voor onszelf.  Eigenlijk draait alles om bewustzijn en bewust leven. De mens die zichzelf vragen durft te stellen en zichzelf ter discussie kan stellen. Die werkelijk op zoek gaat naar zijn waarheid, naar zijn missie. Iedereen is hier op aarde gezet om iets groots te doen. Om de beste vorm van zichzelf tot ontwikkeling te brengen. Dat is eigenlijk de essentie van de kabbala en van daaruit te leven in verbondenheid met de ander om tot volle wasdom te komen. Proberen iedere ontmoeting met ieder mens als een ontmoeting met God te zien.

Ik ben inmiddels doordrongen van de verantwoordelijkheid van mijn eigen bestaan. Ik heb mijn missie gevonden. Ik zou iedereen willen inspireren om het maximale uit zichzelf te halen. De allerbeste versie van zichzelf te worden

Sabbat

Als katholiek jongetje ben ik gewend aan rituelen. Rituelen spelen inmiddels weer een belangrijke rol in ons gezin.  We vieren iedere vrijdagavond de sabbat. We steken de kaarsen aan en maken tijd om uitgebreid met elkaar te eten en naar elkaars verhalen te luisteren. We verheugen ons alle drie op die vrijdagavond. Ook voor Zonneke is het een hoogtepunt. We nodigen vrienden uit, eten met elkaar en discussiëren over de zaken die voor ons essentieel zijn. We praten niet over alledaagse zaken maar stellen elkaar vragen over de zin van het leven, over onze verwachtingen en onze taken. Ik kijk met veel meer liefde naar de wereld en naar de mensen die ik ontmoet. We zijn met elkaar verantwoordelijk voor elkaars welzijn. We zijn immers allen één, allemaal aspecten van God die zoveel van elkaar te leren hebben.

Nog een ander aspect in de kabbala dat ik erg belangrijk vind is het belang voor het vrouwelijke. De vrouwelijke kant van God, de vrouwelijke wijsheid, en ook de seksualiteit die als iets moois en heiligs wordt gezien, in plaats van als iets zondig. Vrouwen worden gezien als de poort naar het spirituele, er zijn dan ook een aantal sabbatrituelen die alleen door vrouwen kunnen voltrokken worden.  Ik beschouw dit echt als een enorm winstpunt ten opzichte van onze eigen christelijke traditie.

Ik ben ook heel dankbaar en blij dat ik dit allemaal met Christine kan delen. Ik heb in haar werkelijk mijn andere helft ontmoet. Het is een fantastisch geschenk  om je zielsverwant te mogen ontmoeten. Het gevoel dat het klopt is zo bijzonder. Zonder de onvoorwaardelijke steun van Christine en haar geloof in  mij zou ik mijn boeken nooit kunnen schrijven. Zij staat en heeft altijd volledig achter mij gestaan. Daardoor heb ik mijn carrière ook deze wending kunnen geven en ben ik fulltime gaan schrijven.

Toekomstplannen

In oktober komt mijn boek "Maak goud van je leven" uit, gebaseerd op de inzichten van Isaac Newton over alchemie, en een practische gids om je eigen levensmissie te ontdekken en tenvolle te gaan leven. Daarnaast werk ik aan twee romans. De eerste die zal verschijnen is "Rachel, of het mysterie van de liefde". Een mooi liefdesverhaal, gebaseerd op een Praagse legende, waarin ik universele inzichten over de liefde en seksualiteit wil delen. Daarnaast werk ik aan een roman gebaseerd op de verboden boeken en getuigenissen van Jezus leven. De boeken die het Nieuwe Testament niet gehaald hebben, zeg maar. Behalve de vier bekende evangeliën, zijn er immers zoveel meer boeken en verhalen over Jezus, die door de kerk verboden werden tijdens het concilie van Nicae in 325. Deze boeken werpen een heel ander licht op Jezus, en natuurlijk probeer ik ook te achterhalen wat er in zijn onbekende jaren is gebeurd. Tussen zijn vijftiende en dertigste; wat heeft hij toen gedaan? Was hij getrouwd? Heeft hij gereisd. Er bestaan veel theorien over en als een detective probeer ik die bronnen te toetsen op hun waarheidsgehalte. Maar het is een boek met heel intense research.

De essentie van mijn leven blijft in ieder geval mezelf ontwikkelen en daarvan verslag te doen in mijn schrijven. Nog meer schrijven... schrijven is mijn passie. Nu ik eindelijk doe waarvoor ik denk dat ik gekomen ben voelt dat alsof ik ben thuisgekomen. Ik ben tot bloei gekomen in alle aspecten van mijn leven. Ik probeer door te schrijven mensen dezelfde troost en inspiratie te geven die ik zelf uit veel mooie boeken heb gehaald. Mooie boeken zijn zielservaringen. Die veranderen je van binnenuit'.

Meer informatie: www.geertkimpen.com

Zelf het sabbatritueel meemaken? www.sabbatavond.nl

TOP

 

Delen: