Terug naar overzicht

gesprekmetgod.nl

gesprekmetgod.nl
Foto: Eugenio Rucuenco

24/04/2011 - Een aanrader voor iedereen die graag een roman van en met niveau leest.

De geheime Newton

 

 

 

Titel

 

De geheime Newton

Auteur

 

Geert Kimpen - www.geertkimpen.com

ISBN

 

9789029566643

Uitgever

 

Arbeiderspers

Categorie

 

iedereen

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recensie - door Pyts Boschma

Introductie
Enkele weken voor Isaac Newton stierf, verbrandde hij dozen vol notities die voor altijd moesten verdwijnen. Na zijn dood bleek dat er nog een kist stond, gevuld met ongepubliceerde documenten. Bisschop Horsley werd gevraagd ze te bestuderen. Toen hij de inhoud van de kist gelezen had, smeet hij het deksel dicht. Er mocht nooit een letter van naar buiten gebracht worden. De geheime Newton, de tweede roman van Geert Kimpen, is gebaseerd op de documenten uit deze kist.

Driehonderd jaar later kreeg de beroemde econoom John Maynard Keynes de kans om de 1 miljoen woorden te bestuderen. Hij stierf voordat hij met zijn speech de muren van de Universiteit van Cambridge kon laten schudden op haar grondvesten. Maar de tekst lag al wel klaar: ‘ Niemand die inzage gehad heeft in deze collectie kan volhouden dat Newton de eerste man was van de Verlichting. Newton was de laatste van de magiërs, de laatste der Babyloniers en Sumeriers. Al werd hij verleid door de duivel, het is ontzagwekkend hoeveel eeuwenoude raadsels hij verklaarde'. Newton onthulde het mysterie van het universum. Maar zijn grootste geheim bleef verborgen. Tot vandaag... Tot zover de introductie op de achterkant van het boek.

Handig
Het eerste boek van Geert Kimpen, de Kabbalist, is een totaal ander boek dan De geheime Newton, maar de Kabbala is op een zeer inventieve manier opnieuw in zijn boek verwerkt. De auteur laat niet Newton controversiële uitspraken doen, maar zijn jonge nichtje Kit. Zij onderzoekt alle dingen en komt met geheel nieuwe gezichtspunten over allerlei spirituele onderwerpen en stelt ze ter discussie bij haar oom Isaac. Een prachtige manier om spiritualiteit in een boek te integreren dat gaat over een man die wetenschappelijk onderzoek verricht en waarvan je niet verwacht dat hij zich verdiept in spirituele onderwerpen.

Alchemie
De auteur beschrijft op een prachtige manier de uiterlijke en innerlijke alchemie. De uiterlijke alchemie is het omvormen van bepaalde stoffen tot puur goud door allerlei reinigingsprocessen. De innerlijke alchemie is vergelijkbaar, door het omvormen van angsten en het reinigen van je ego ontstaat een mens van goud en van God. In het boek loopt het innerlijke alchemistische proces van Isaac Newton parallel aan het uiterlijke proces met de zoektocht naar goud voor de Engelse koning.

Duisternis
Het is voor een mens die het spirituele pad bewandelt nodig om het ego weg te zuiveren en te controleren. Het ego moet ten dienste komen te staan van de liefde. Dit vergt introspectie en het doorleven van al je angsten en het doorzien van alle overtuigingen van anderen die jou hebben gevormd. Je komt door dit proces in de donkere nachten van de ziel, maar in de duisternis is het licht helderder dan in de zon. Je moet eerst door de duisternis om het licht op waarde te kunnen schatten en om je eigen licht te vinden en ervaren. Newton doorloopt deze processen evenzo en hij ontdekt dat de liefde het enige waardevolle in het leven is. Liefde kent geen vorm, alleen uitingsvormen en dat maakt alle liefde gelijk en gelijkwaardig.

Prachtig
De geheime Newton is een waardige opvolger van De Kabbalist, Geert Kimpen is op weg een fantastisch spiritueel romanschrijver te zijn. Ik ben zeer benieuwd naar zijn volgende boek en nog meer naar de titel.

Saillant detail
Tijdens een mailwisseling met Geert Kimpen na de uitgave van De Kabbalist vroeg ik hem: " Wat denk je, was Jezus een kabbalist?". Toen ik deze vraag van mij letterlijk tegenkwam in De geheime Newton was ik aangenaam verrast. Schrijvers vinden op alle mogelijke manieren inspiratie. Misschien heet het volgende boek wel...

Een aanrader voor iedereen die graag een roman van en met niveau leest.

Lichtgroet
Pyts Boschma

 

 

 

TOP

 

30/11/2008 - Precies op tijd

RECENSIE OVER STAP VOOR STAP VAN WENS NAAR WERKELIJKHEID.
Gepubliceerd in augustus 2007 op website www.gesprekmetgod.nl , een website over de boeken van Neale D. Walsh

Tekst: Pyts

Dit nieuwe boekje van Geert Kimpen wordt door Happinez aangeboden, het mooie spirituele blad dat jullie ongetwijfeld kennen uit de tijdschriftenhandel. Dit tijdschrift heeft elke maand een centraal thema en zoals altijd in mijn leven passen gebeurtenissen en thema's altijd precies in het huidige moment van mijn leven. Zoals altijd zei ik tegen 'daarboven': "Dank je wel!". Daarmee zeg ik ook,.......dank je wel Geert!

Geert schreef dit boek op basis van zijn eerder verschenen boek De Kabbalist (zie recensie zie www.gesprekmetgod.nl - inspiratie - boeken - recensies). De Kabbalist is een intrigerend boek dat veel oude joodse wijsheid en mystiek bevat. In het boek "Stap voor stap van wens naar werkelijkheid  beschrijft Geert deze weg op basis van de tien wetten van creatie van de Kabbala. Het boekje is doorspekt met uitspraken die me soms erg troffen, zoals......... "Hij was op zoek naar God. Hij deed een verbijsterende ontdekking. Hij vond Hem!" Schitterend.

VORM EN INHOUD
Waar ik persoonlijk een weerstand tegen heb zijn de zogenaamde spirituele 'doe' boeken. Boeken die vol met oefeningen en opdrachten staan die je leven zouden moeten veranderen. Naar mijn mening hoef je niets te 'doen' om te veranderen, omdat verandering bewustwording is en daarmee een keuze of beslissing inhoudt. Als ik alles zou moeten doen wat in allerlei boeken beschreven wordt, zou ik mij alleen nog maar bezighouden met allerlei uiterlijke vormen van spiritualiteit en niet met de inhoud ervan. Ik zou alleen maar doen en niet zijn.

MOOI MAKKELIJK............
Met deze gedachte in mijn achterhoofd begon ik aan het boekje van Geert, maar ik was aangenaam verrast. Op één van de eerste bladzijden schoot ik in de lach; daar vond ik de woorden "Top Secret". Een spits gevonden verwijzing naar de spirituele hype van dit moment. Lachend las ik verder en warempel, het was dan wel een soort doe-boek, maar totaal anders dan ik in eerste instantie had verwacht. Het kwam precies op tijd in mijn leven; mijn wens wil op de één of andere manier maar geen werkelijkheid worden en ik zal al een lange tijd te dubben waar dat toch aan kon liggen. Het antwoord vond ik in de vraag: "Wat is er dat je tegenhoudt om je wens werkelijkheid te laten worden?". Na enig nadenken wist ik waar mijn knelpunten lagen. Zo staat het boekje vol van richtingaanwijzers om je wens te verwezenlijken; na twee keer lezen blijf ik mij verbazen over de praktische eenvoud van de tien wetten van creatie.

Je kunt het boek van Geert bestellen via de site van Happinez - www.happinez.nl .

Pyts schreef een gedichtenbundel "PARELS". Verdere informatie en hoe je deze bundel kunt bestellen vind je bij de recensie van Merlijn onder www.gesprekmetgod.nl/documenten/Parels.pdf .

gesprek met god

TOP

 

18/08/2006 - Een geheim van 'levensbelang'!

RECENSIE OVER DE KABBALIST
Gepubliceerd in augustus 2006 op website www.gesprekmetgod.nl , een website over de boeken van Neale D. Walsh

Tekst: Pyts.

Chaim Vital is een joodse jongeman die leeft in de zestiende eeuw. Hij heeft grote aspiraties; hij is van plan om de geheimen van de joodse mystieke stroming - de Kabbala - op te schrijven en te publiceren met het doel de kennis vast te leggen voor komende generaties. Zijn leermeester Itschak Luria geeft hem alle antwoorden op zijn vragen en deelt één van de belangrijkste universele geheimen met hem. Luria heeft de geheime namen van God ontdekt in de Thora, het heilige joodse boek en deze geheime namen zullen het mogelijk maken de grootste, verloren gewaande schat van het jodendom opnieuw te ontdekken, zodat het allerheiligste geheim opnieuw ontsluierd kan worden. De geheime namen ontsluiten het heilige der heiligen en wat dit precies inhoudt, is iets dat zelf ervaren moet worden door het lezen van de Kabbalist.
Maar, de weg naar het meesterschap is voor Chaim, net zoals voor ieder mens, een moeilijke weg vol hindernissen, valkuilen, obstakels, hoge toppen en zeer diepe dalen. Struikelend, vallend en opstaand vervolgd hij zijn weg, totdat hij de mystieke dood sterft en daarmee het mystieke huwelijk met God sluit.

Tijdloos is Eeuwig

Als de leerling er klaar voor is, verschijnt de leraar. Iedere reisgenoot op het spirituele pad is met dit oeroude principe op de hoogte, dat voor alle tijden geldt. De leraar leert aan en van de leerling en zo worden beiden één. Het hangt van de bereidwilligheid af van zowel de leraar als de leerling hoe snel dit proces gaat en hoe de bewustzijnsgroei tot stand komt. Veel kabbalistische kennis raakt aan de nieuwe spiritualiteit, ofwel veel nieuwe spiritualiteit is gebaseerd op de oeroude kabbalistische wijsheid. De reden daarvoor is eenvoudig; universele waarheden zijn niet tijdgebonden en ze zijn terug te vinden in alle religies en mystieke stromingen. God is de basis en het doel van het mystieke denken en in de kabbalistiek staat God en het goddelijke als doel van het menselijke leven centraal.

Ontsnapping onmogelijk; bevrijding gegarandeerd

Chaim bereikt het meesterschap na het betalen van de ultieme prijs. Die prijs is de liefde van zijn leven. Jezus Christus zegt, dat je geen twee heren kunt dienen en Hij sprak de waarheid. Je kiest óf voor God óf je kiest voor de wereld en alles wat daarin bestaat. Wereldse liefde hoort bij het ego en om God volledig toe te laten in je leven en totaal te kunnen aanvaarden zul je de keuze voor Hem onvoorwaardelijk moeten maken. Je zult je leven compleet in Zijn handen moeten leggen in totale overgave. Een andere mogelijkheid is er niet en het betekent het loslaten van speciale wereldse relaties. Chaim denkt echter, net zoals ieder ander mens, dat het mogelijk is beide mogelijkheden te bezitten zonder een keuze te hoeven maken. Hij komt er achter dat dit onmogelijk is. Door het leven murw gebeukt blijft er voor Chaim maar één mogelijkheid over; de weg om God te dienen met heel zijn hart en ziel. Dit is de weg die ieder mens moet gaan, geheel op zijn of haar eigen tijd en uit eigen vrije wil, maar onontkoombaar en onherroepelijk.

Je kunt niet falen

De Kabbalist beschrijft de feilloze universele wetmatigheden van oorzaak en gevolg; de goddelijke wet die Chaim treft. Hij is daarmee een uiterst herkenbaar voorbeeld voor elke spirituele zoeker. Het boek is op ware feiten gebaseerd en het levensverhaal van Chaim Vital zal ieder mens die op weg is naar Huis inspireren om de moed nooit te verliezen. Hoe moeizaam de weg ook mag zijn en hoezeer de duisternis zijn best zal doen het ontwakende licht te vernietigen, de gedachte aan opgeven van het op komt nooit en te nimmer op bij een spiritueel mens; opgeven is onmogelijk.
De Kabbalist is een boek dat je zal inspireren en geheimen zal ontsluieren die je verder zullen helpen op je pad. Voor aanvullende informatie bestaat een prachtige, professionele website: www.dekabbalist.nl.

Ik wens je veel inspiratie en bemoediging.

TOP

 

Delen: