Terug naar overzicht

Karaat

Karaat

1/06/2009 - Mysterie

Tekst: Daniel Steevens
Fotografie: Marc Masschelein

Geert Kimpen: "Kabbalisten geven sowieso 10 percent van hun inkomen weg aan de wereld"

De in Nederland wonende Vlaamse auteur Geert Kimpen scoorde een internationale bestseller met "De Kabbalist". Het gaat om de spannende roman waarin het leven van de jonge kabbalist Chaim Vital verhaald wordt. Kabbala staat bekend als de mystieke leer van het Jodendom en is gebaseerd op de Thora, de eerste vijf boeken van het Oud Testament. Ze zitten zo vol mysteries dat heel wat kabbalisten er zelfs voorspellingen zoals de 9/11 ramp van 2001 er expliciet in aangekondigd zien.

Geert Kimpen: "Kabbala is geen geloof, ook al zit het natuurlijk verweven met het Jodendom, wat verwarrend werkt. Nee, het is een filosofie, sommigen noemen het zelfs een wetenschap. Het uitgangspunt is immers dat je niets van wat je bestudeert moet geloven dat je niet zelf onderzocht hebt of wat niet proefondervindelijk bewezen is. Kabbala is verplicht gestoeld op eigen verantwoordelijkheid of zelfstudie, en fungeert zonder enige dogmatiek."

Je hebt altijd van liturgie in de H.Mis gehouden, zeg je ergens in één van je interviews. Kan je dat dan loskoppelen van geloof?

Geert Kimpen"Ik heb altijd van het theatrale gehouden. Van het katholicisme heb ik altijd de hoogmis heel mooi gevonden, maar ben ik net afgeknapt op de dogmatiek van wat je moet het geloven 'omdat het helemaal zo is', en op het aannemen van wat de pastoor op de kansel verkondigt over hoe de wereld in elkaar steekt, terwijl hij zelf - door geen relatie en geen kinderen te hebben - niet eens in het 'echte' leven staat. Vandaar dat ik natuurlijk die verhalen uit het Oud Testament en dergelijke wel ken, maar daar hebben ze mij nooit iets zinnigs over verteld, zodat ik me afvroeg wat ik ermee moest doen. Via kabbala heb ik inzicht gekregen en heb ik beseft dat het eigenlijk om prachtige verhalen gaat die geniaal in elkaar zitten en ongelooflijk veel te vertellen hebben. In principe is dat geen geloof."

In principe kan dus zelfs een atheïst een kabbalist worden?

"De kans is natuurlijk kleiner dat die persoon daardoor geraakt of geïnspireerd wordt, maar er is wel veel meer overeenkomst tussen kabbala en wetenschap dan tussen kabbala en katholicisme. Om een voorbeeld te noemen: de manier waarop de 'big bang' is ontstaan, hebben de kabbalisten al duizenden jaren geleden afgeleid uit die kabbalistische code in de Tora, en dat is volmaakt in harmonie met wat de wetenschap enkele tientallen jaren geleden ontdekt heeft. Er zit geen enkele tegenspraak tussen. Kabbala is een soort wetenschappelijke benadering van het leven, van het universum."

Is jouw kabbalisme hetzelfde van Madonna, Britney Spears en konsoorten of is het een variante ervan?

Madonna

"Kabbala is heel breed. Je hebt verschillende stromingen, maar wat ik heel goed vind aan die school waar Madonna onder meer lid van is en waar ik ook les gevolgd heb samen met haar in de klas, is dat ze daar op een heel heldere manier uitleggen wat altijd moeilijk is gemaakt. In wezen gaat het natuurlijk om dezelfde filosofie. Een hele groep orthodoxe joden vindt dat het daar al te plat en te simpel is, maar het is dezelfde theorie, maar op een zeer toegankelijke manier verteld. Dat is wat ik ook doe in mijn boeken: op een toegankelijke manier die kennis voor het publiek brengen."

Madonna heeft zich trouwens door jouw boek De kabbalist laten inspireren voor één van haar songs?

"Toen ze nog in Londen woonde, ontpopte ze zich tot een zeer ijverige kabbala studente, helemaal anders dan het imago dat ze als showvrouw draagt. Bij één van die gelegenheden toen ik mee met mijn vrouw in die school zat, heb ik haar een Engelse versie van mijn boek overhandigd. Een paar maanden later bracht ze de CD "Confessions on the Dance Floor" uit, waarbij de song "Isaac" inderdaad geïnspireerd is op Itschak Luria, één van mijn hoofdpersonages uit het boek. Heel leuk natuurlijk!"

Mis je het theater niet?

"Nee, geen seconde tot nog toe. Ik geef natuurlijk veel lezingen, vooral in Nederland, en je kunt dit als een vorm van theater bekijken. Maar het werkelijke theaterleven had ik wel gehad. Ik heb dat jaren met plezier gedaan, onder meer in Brugge in De Korrekelder, maar theater is toch een oppervlakkiger medium dat ophoudt wanneer het laatste woord gezegd is of de laatste voorstelling gespeeld is. De impact is dikwijls niet zo heel groot op mensen en ook de thematiek in het theater is de jongste jaren met nadruk heel zwartgallig geworden. Het gaat meestal over de zinloosheid van het bestaan, gebrek aan communicatie, mislukte huwelijken, enz. Ik  wil hoop en inspiratie geven aan mensen, en daar zijn die boeken een veel beter middel toe dan via theater."

Zijn je boodschappen dan altijd zo positief?

"Nee, want ik ontken absoluut het lijden en het ongeluk niet. Die zijn ook een wezenlijk onderdeel van het leven. Alleen probeer ik aan al die dingen betekenis te geven. Wij hebben allemaal onze tegenslagen te dragen, maar dan is de vraag: hoe ga je ermee om, welke lessen probeer je eruit te trekken en hoe probeer je dat lijden te transformeren? Het is geen naïef alleluja gebeuren van het leven is mooi. Het komt er op aan je verantwoordelijkheid op te nemen in je eigen leven en ook in de wereld om je heen. Het is bijvoorbeeld geen toeval dat iemand als Madonna nu dikwijls in het nieuws komt omdat zij dat dorpje in Malawi enorm steunt. Kabbalisten geven sowieso 10 percent van hun inkomen weg aan de wereld. Natuurlijk is er heel veel ellende en waar je kunt moet je helpen."

Spreekt De Kabbalist niet vooral vrouwen aan?

"Dat klopt, ik denk dat 80 tot 90% van de lezers van De Kabbalist vrouwen zijn. In mijn tweede boek dat over Newton gaat, is dat iets anders. Terwijl de kabbala 'an sich' meer door mannen bestudeerd wordt. Ik denk dat ik een soort toon of taal gevonden heb die inderdaad vrouwen inspireert of waardoor vrouwen zich toe aangetrokken worden."

De titel is van je jongste boek luidt: Hoe maak ik goud van mijn leven? Dat hoeft allicht niet al te letterlijk geïnterpreteerd te worden?

"Dat zou kunnen, want dat is al gebeurd. In 1980 heeft voormalig Nobelprijswinnaar Chemie Seaborg effectief goud gemaakt. Nu, in het boek gaat het niet om naïeve middeleeuwse krachten of zo, maar inderdaad over symbolisch goud: over hoe je je eigen leven vervolmaakt, hoe je je echte talent tot zo groot mogelijke hoogte probeert te ontwikkelen. Pas op, ook bij Newton ging het om letterlijk goud maken. Ze hebben hem destijds zelfs muntmeester gemaakt tijdens een financiële crisis zoals we er nu één meemaken. Zijn opdracht was goud te maken voor de Engelse munt. Daarvoor kreeg hij heel die Tower in Londen ter beschikking en honderden arbeiders om die processen tot stand te brengen. In de periode dat Newton muntmeester was, is Engeland het rijkste land van Europa geworden, terwijl ze daarvoor het armste land waren. Ik denk dus dat we van die alchemisten nog heel veel kunnen leren. Dat blijkt ook nu men op een universiteit in Indiana de alchemistische formules van Newton identiek aan het nadoen is: tot nu toe klopt alles!"

Newton

Zijn er nog zo'n figuren als Newton?

"Er zijn er heel veel. Blijkt dat bijna alle grote figuren uit de geschiedenis die rationaliteit combineerden met een soort van spirituele of esoterische wijsheid. Het is pas na Newton dat er twee gescheiden wegen zijn gekomen. Tot aan Newton waren alle intellectuelen tegelijk mensen die met religie, met kabbala, met alchemie, met al wat we nu occulte wetenschappen noemen, bezig waren. Bovendien inspireerden ze elkaar. De werken van Shakespeare zitten bijvoorbeeld vol esoterische wijsheden, kabbalistische dieptes. Plato was ook een kabbalist. Pythagoras eveneens, want de getallenleer van zijn fameuze stelling is gebaseerd op kabbala. Dat zijn er nog maar enkelen van de heel velen. De geschiedenis wemelt van interessante figuren daaromtrent. Het is jammer dat er in deze tijd een beetje cynisch over gedaan wordt. Terwijl het om zo'n wetenschappelijk onderbouwde filosofie gaat dat je er eigenlijk niet buiten kunt en waarin we nog zoveel dingen kunnen ontdekken."

Wie is Geert Kimpen?

Geert Kimpen (°1965) werd geboren te Antwerpen, waar hij ook zijn jeugd sleet. Hij kreeg een katholieke opvoeding mee, waarvan vooral zijn aandacht voor liturgie overbleef. Beroepshalve maakte Kimpen oorspronkelijk vrij snel zijn weg in de Vlaamse theaterwereld. Op zijn 25e verhuisde hij naar Nederland om er een regisseursopleiding te volgen. Hij slaagde in zijn opzet en hield er op een bepaald ogenblik ook het eigen theatergezelschap Belgisch Toneel Amsterdam op na.
De geboorte van zijn dochtertje betekende voor Geert Kimpen tegelijk het signaal om de weg van zijn levensdroom in te slaan: schrijver worden. Daar is hij op zeer korte termijn wonderwel in gelukt. Zijn debuutroman "De Kabbalist"(maart 2006) was 3 jaar later al aan de 17e druk toe. Het boek is sindsdien ook vertaald in zowat alle denkbare talen, met distributie is liefst 23 verschillende landen. Met dit aantal overtreft hij zelfs Hugo Claus, hoewel de bescheiden Geert Kimpen verder absoluut niet wil vergeleken worden met deze vorig jaar overleden topfiguur uit onze literatuur.
Ergens is Geert Kimpen zoals zoveel anderen geen 'sant in eigen land', want het leeuwendeel van zijn Nederlandstalige boeken (90%) wordt in Nederland verkocht. De auteur gaat van de veronderstelling uit dat esoterie en spiritualiteit, waar zijn boeken zich in hoofdzaak rond kristalliseren, in ons land nog vaak als zweverig bekeken worden. In Nederland is dit niet het geval, wordt dit soort filosofieën tot in het bedrijfsleven toegepast.

IngeborgGeert Kimpen was onlangs te gast bij De Evolutie te Brugge, waar hij kwam plaats nemen op de praatstoel bij gastvrouw Ingeborg. Indien die avond als maatstaf kon gelden, mag Geert Kimpen op termijn ook op nadrukkelijk succes in eigen land hopen. Oorden waar op vaste basis kabbala gedoceerd wordt zijn er bij ons weten in ons land nog niet, maar met zelfstudie schiet men uiteraard ook al een heel eind op.
De recentste titels van Geert Kimpen luiden als volgt: "Stap voor stap van wens naar werkelijkheid (Het geheim van de kabbala)", de eveneens tot bestseller uitgegroeide "De geheime Newton" en "Hoe maak ik goud van mijn leven?"
Meer info:
www.evolution.be
www.ingeborg.ws

TOP

 

Delen: