Terug naar overzicht

peuteren.nl

peuteren.nl
Foto: Eugenio Rucuenco

1/11/2008 - De Geheime Newton

De geheime Newton is één van de boeken in de boeken-top 15 die in het kader van de "Maand van de spiritualiteit" (november 2008) is samengesteld.
Met De geheime Newton schreef Geert Kimpen een spirituele roman waarin het leven van Newton verweven is. Isaac Newton was een wetenschapper die in zijn werk steeds relaties legde tussen spiritualiteit en wetenschap. Hij hechtte grote waarde aan de religieuze aspecten van het leven. Vlak voor zijn dood verbrandde hij kisten vol aantekeningen, die niet in andere handen mochten vallen. Maar er bleef één kist met documenten over. Deze kist bleef tot in de jaren dertig gesloten, totdat de beroemde econoom John Maynard Keynes de gelegenheid kreeg om de inhoud van de kist te bestuderen. Hij kwam tot een verbijsterende conclusie, die de wetenschapper Newton in een heel ander daglicht zou zetten. Maar vlak voor hij zijn ontdekkingen wereldkundig kon maken stierf Keynes.
Kimpen maakt ons nu deelgenoot van die ontdekkingen en laat ons zien dat Newton weliswaar de grootste wetenschapper aller tijden was, maar dat zijn werkelijke passie bij de alchemie lag.

Zomaar een passage

[...] Toen ik zo oud was als jij, maakte ik zonnewijzers.'
'Zonnewijzers?'
'Ja,' zei hij, en hij trok met kinderlijk enthousiasme de keukendeur open. 'Hier, kom maar eens kijken boven de deur. Hier hangt er nog een.'
Kit aarzelde en spitste haar oren of ze haar moeder nog niet van de trap hoorde komen. Toen gleed ze van de bank en ging quasi-onverschillig kijken naar de halve cirkel die boven de deur was gekerfd, met in het midden een stalen staak.
'Waar is dat goed voor?' vroeg ze spottend.
'Dan kun je zien hoe laat het is. Zie je, die schaduw van die staak valt op de negen, dus...'
'Dus is het negen uur.'
Hautain keek het meisje hem aan. 'Knap, hoor. Wij kijken thuis op de klok.' Ze draaide zich koket om en ging weer op de bank bij de tafel zitten, waar haar moeder haar bezworen had te blijven.
'Ik heb geen tijd om zonnewijzers te maken,' zei Kit op het toontje van een zeurende huisvrouw. 'Ik help mama. Boenen, schrobben, wassen, poetsen, boodschappen, schillen, koken. Allemaal veel nuttiger dan zonnewijzers maken, toch?'
'Ja,' zuchtte Isaac, en hij keek met medelijden naar het kind. 'Zo ging het bij mij ook. Jouw oma vond het ook nutteloos. Ze wilde dat ik de schapen hoedde, de geiten molk, de varkens voederde of de kippen slachtte. Maar ik deed het niet. Ik had er geen aanleg voor.'
Kit schudde misprijzend haar hoofd. Wat moest het erg zijn om zonder nuttige gaven geboren te worden. [...]

Onze mening

Dit boek wil je gewoon gelezen hebben. Ik zou 't aan iedereen cadeau willen doen. Gewoon omdat het zo vlot en gemakkelijk leest, met veel humor in de dialogen, en omdat het ook nog heel leerzaam is, zonder dat het ook maar ergens wazig wordt. Bijzonder knap!
Zorg ervoor dat je heel stil in een hoekje kunt kruipen en tracteer jezelf dan op deze roman. Hoe dichter het einde nadert, hoe minder je wilt dat dit boek ooit uit is.
Voor het geval je je afvraagt wat in deze roman nu werkelijkheid is en wat fictie: bij het boek hoort een uitgebreide website waar je uitleg, achtergronden en afbeeldingen over alle cursief gedrukte woorden en begrippen kunt vinden. Zeker niet noodzakelijk om het boek te lezen, maar het boek wekt er nog meer bewondering door.
Tijdens de Maand van de Spiritualiteit is De geheime Newton in prijs verlaagd: i.p.v. € 18,95 kost dit boek nu € 16,95.

peuteren.nl

TOP

 

Delen: