Terug naar overzicht

spirituelesocieteittilburg.nl

spirituelesocieteittilburg.nl
Foto: Eugenio Rucuenco

9/12/2007 - Lezing Spirituele Societeit Tilburg

Lezing Spirituele Societeit Tilburg 9-12-2007
Verslag Gerard van de Kam

NB. De strategische of procedurele informatie in onderstaand verslag, is ontleend aan de Kabbalah. Deze informatie is meer compleet terug te vinden  in "Stap voor stap van wens naar werkelijkheid" , een handleiding, die Geert Kimpen schreef voor de Happinez (E.7, 95) en in "De kabbalist"  het boek van Geert Kimpen, Arbeiderspers (12,95 E.) .90 295 65332 www.dekabbalist.be 

Met aanstekelijk enthousiasme en een humorrijke woordenstroom vertelt Geert Kimpen zijn verhaal, daarbij ondersteund door een powerpointpresentie met kernzinnen en beelden uit zijn betoog.
Geert gaf in 2004 zijn theaterwerk op om schrijver te worden. Zijn vader had een boekhandel en keek hoog op tegen schrijvers. En dus verlangde Geert ook om schrijver te worden,maar dat gebeurde niet. Totdat Zonneke, het dochterje van Geert en Christien geboren werd. Toen realiseerde Geert zich dat hij haar later  zou gaan aanmoedigen om haar dromen te volgen en dan zou zij zeggen  "En jij dan papa?"  Dus besloot Geert zijn droom te volgen en te gaan schrijven, maar waarover? Zijn vrouw zei: "Over alles waarover jullie mannen steeds maar eindeloos praten, over het leven, de zin van het bestaan,enz". Geert besloot een uitdagende brief aan God te schrijven, want wij zijn toch naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen. En dus zou God hem wel helpen met zijn onderwerpen, enz.

De eerste vraag is nu: Wat is je wens? Wat mis je in je leven? Wat is daarvan het meest urgent? Formuleer je wens over en voor jezelf.  (NB. Er lijken geen grotere egoisten dan kabbalisten, maar een echte kabbalist WIL ZOVEEL ONTVANGEN OM HET WEER TERUG TE KUNNEN GEVEN AAN DE WERELD). Ieder in de zaal krijgt de kans om de  eigen wens te delen met iemand anders, die we niet kennen. Dit is de eerste scheppingsakte. Daarmee begon immers ook de schepping: in het begin was er het Woord ........En God sprak..........

Dan begint Geert aan de uiteenzetting van de 10 eigenschappen van God,
Eigenschap 1. DE WET VAN HET HEIMELIJK VERLANGEN. Je kunt God geen naam geven, want er is niets waar God niet is,. Door het een naam te geven verwordt God  gemakkelijk tot een plaatsbepaling. "Ik ben die is, Ik ben". HIER ONTSTAAT HET ZAADJE VAN JE WENS.

Eigenschap 2: Avayah. DE WET VAN INNERLIJKE WIJSHEID. Het zaadje bevrucht het eitje. Toen Geert zijn brief aan God had geschreven kreeg hij post van een Rabbi die een kabbalah-cursus gaf in Amsterdam en hem daarvoor uitnodigde. Plato, Pythagoras, Newton, Britney Spears, Madonna blijken allemaal kabbalisten te zijn. De Kabbalah komt uit de Tora, dat zijn de eerste 5 boeken van de bijbel. Leer de tekenen te zien, op je pad. En durf in het verlengde daarvan deze paden in te slaan. De kosmos is het goedkoopste "mobieltje" dat jou continu en kosteloos adviezen en ingevingen verschaft. Je kunt je laten leiden door je intuitie of je innerlijke wijsheid en je kunt dat oefenen door vragen te stellen. Het antwoord kun je dan vinden in je lievelingsboek, door een willekeurige bladzijde open te slaan en een regel aan te wijzen en deze als ontlokker te benutten...
Begin een dankbaarheidsdagboek voor alles wat je nu toevalt (Bij latere tegenslag kun je dat nog eens nalezen.) Noteer elke dag 3 dingen waarvoor je die dag dankbaar kunt zijn. Zie de kosmos maar als een onzekere minnaar en toon uitbundig je dankbaarheid voor wat je krijgt. Dan voelt de kosmos zich erkend en zal jou dus ook steeds guller honoreren

Eigenschap 3. Elohim. DE WET VAN HET INZICHT De zwangerschap  De kabbalacursus in  Amsterdam gaf slechts vage antwoorden maar op een bepaald moment "explodeerde" er een inzicht in Geerts hoofd.  De Rabbi zei dat er in de groep iemand zat die een boek wilde schrijven over 2 kabbalisten. Op de vraag van Geert of hij dat was kreeg hij geen antwoord, maar hij kreeg 2 dagen later wel veel relevant materiaal toegestuurd door de Rabbi  over ....ITSCHAK LURIA en zijn leerling Chaim Vital   Chaim moest kiezen tussen ultieme liefde en ultieme wijsheid. Geert benadrukt: Leef zelf het leven dat je je kinderen gunt. Zijn vrouw schreef speciaal voor vrouwen het Mama-masterplan. Zie: www.hetmasterplan.nl. Leer vertrou-wen. Alles in de natuur groeit vanzelf. Durf de confrontatie met je angsten aan en de demonen in de ogen te zien.

Eigenschap 4: DE WET VAN HET GEVEN. Vergeving: Geert begon te schrijven vanuit de oude wijsheid: "Elke dag GESPONNEN IS OP HET EIND VAN HET JAAR EEN HEMDSMOUW GEWONNEN". In twee maanden had hij een eerste versie van zijn boek klaar.Vergeef jezelf imperfectie en tover die om tot parels. Geef, geef, geef wat je zelf wilt ontvangen.Geef tot 10 % van je netto-inkomen terug aan het leven. Geert vertelt over een Amerikaan die zijn engels boek in het nederlands wilde uitgeven. Geert hielp deze man en diens boek is inmiddels verschenen onder de titel: "Een wens kan je leven veranderen" :  Later zorgde DE KOSMOS voor de uitgave van Kimpens boek in TOT NU TOE 14 andere taalgebieden en daarmee kreeg Geert zijn inspanning in veelvoud terug...

Eigenschap 5: DE WET VAN DE KRACHT Kracht en creativiteit:  Yah. De Indiana-Jones-Fase. Eten, drinken, seks  en lachen zijn geschenken van de schepping. Accepteer je verlangens. De Joden kwamen onder leiding van Mozes uit Egypte, los van de farao. Farao staat voor Ego. Je kunt onder ogen zien wat jou geketend houdt.
Geert maakte een reis en kwam in Israel in de buurt van het meer van  Tiberias. Hij meende daar een grootse synchroniciteit mee te maken,  toen aan de balie de telefoon werd opgenomen met het woord "Kabbalah", maar dat bleek gewoon "receptie" te beteken. Kabbalah betekent dan ook: ontvangen.
Terug in nederland bleek de Rabbi het door Geert geschreven manuscript onder eigen naam als boek te hebben uitgegeven met in het voorwoord veel dank voor het werk van zijn leerling Geert Kimpen!!! Geert was not amused

Eigenschap 6:  DE WET VAN DE SCHOONHEID Schoonheid, balans, vrede. ( Havayah elokien) . De eeuwige god van de schepping
Durf van jezelf te houden, naar jezelf te kijken en je zgn onvolmaaktheden te aanvaarden en om te zetten in een schoonheidkenmerk. Kijk elke dag 6 minuten voor de spiegel naar je naakte lichaam en houd ervan. Leer ook complimenten te ontvangen. Kwaadheid over iets is een keuze. Je bent niet kwaadheid maar je hebt gevoelens van kwaadheid.  Elke keuze die je maakt heeft eigen gevolgen.

Eigenschap 7:  DE WET VAN HET LEIDERSCHAP Zelf leider worden. De Bill-Clinton-fase.  Lijden is een les om leider te kunnen worden. Kijk naar Mandela en de Dalai Lama. Als er lijden komt, tel dan je zegeningen en herlees je tevredenheids-dagboek. Vraag je af: wil ik als slachtoffer leven.of als schepper verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen lot? (Geert vertelt van de man die op de dag welke hun huwelijksdag had moeten worden, zijn a.s.vrouw moest begraven vanwege haar kanker. Hij besloot vele marathons te gaan lopen om geld bij elkaar te zamelen voor de kankerbestrijding). Vanwege dat vermogen om te gaan met tegenspoed, leerde Geert, ondanks zijn woede,  in de schoenen te gaan staan van de Rabbi . Zo leerde hij ook de andere kant zien: voor de rabbi was het, vanwege alle gegeven informatie diens boek. Wellicht had de Rabbi zijn hele pensioentje uitgegeven om het boek gedrukt te krijgen. In lijn met de kabbala zou Geert later 10 % van zijn boek-opbrengst aan de rabbi kunnen geven.

Eigenschap 8: DE WET VAN HET SUCCES Schepper, heer der heren.(Elekien Tzevaot) De glitter en glamour-fase. Geert probeerde via Hollywood en de daar woonachtige sterren die ook de Kabalah aanhangen, zijn boek in Amerika uit te geven. En hij wilde het ook graag verfilmen, maar dat alles liep op niets uit. Toch moet je de lat hoog leggen en contact zoeken met relevante mensen want via 7 tussen-stappen kunnen wij met elk mens op de wereld contact maken. Zolang je iets nog niet echt bent, kun je doen alsof. "First you fake it, then you make it" zeggen amerikanen. Dat deed ook Clinton, die als kind Kennedy de hand mocht schudden en vanaf dat moment deed alsof hij president was.

Eigenschap 9: DE WET VAN HET FUNDAMENT Aarding, fundament. (El Chai Shaddai)  Je hoeft niets te doen op de sabbath ipv je mag niets doen, Het gaat om een dag waarop je beseft dat alles er is.
Toen het Geert niet lukte om zijn boek in Amerika uit te geven, vroeg zijn vrouw: "Waarom zoek je niet een nederlandse uitgever?" Het oude zelf is bang voor verandering, voor een andere benadering. Vervang negatieve gedachten door positieve affirmaties. Durf het op een andere manier te doen.

Eigenschap 10: DE WET VAN DE KONING Koninkrijk: de koning te rijk. Geert's boek werd uitgegeven en kende in korte tijd 11 drukken. Het is inmiddels in 14 landen uitgegeven. Geluk is een kwestie van voorbereiden.  En Geert   heeft inmiddels Madonna ontmoet, dank zij synchroniciteiten. (Het no 10 "Isaac" van de nieuwe CD van Madonna lijkt verdacht veel op de informatie die Geert aan haar gaf).

En nu het boek uit is, is Geert begonnen aan een tweede boek is over het geheime leven van Newton.
En zo kan hij zijn dochter Zonneke geloofwaardig voorhouden: "Leef je droom" en kan hij met een gerust hart Zonnekes vraag afwachten: "En jij papa, heb jij je droom geleefd?!?"

Ten slotte volgen hier nog enkele antwoorden van Geert n.a.v. vragen vanuit het talrijke publiek.

De Kabbalah heeft ook een heel mystieke kant, met bv. codes in de bijbel. Daarin staat de gehele geschiedenis, inclusief de andere scenarios die hadden kunnen plaatsvinden. Die code staat dus niet voor een vastliggende of gepredestineerde toekomst.

De kennis van de Joden en de kabbala bouwt voort op griekse en egyptische wijsheidsbronnen. De Kabbalah sluit aan bij universele wijsheid.

In de Kabbalah is ook een numerologische kant. Zo zijn er 22 verbindingslijnen tussen de 10 eigenschappen. Die 22 lijnen corresponderen weer met de 22 letters van het hebreeuws.

Mystiek is heel universeel en heeft door alle godsdiensten heen veel overeenkomsten.

Opschrijven van dingen om dankbaar voor te zijn heeft als voordeel boven alleen maar uitspreken, dat je het extra benadrukt en ook nog eens kunt nalezen in tijden van pech en tegenspoed.

Echte volbloed-kabbalisten worden vanaf hun derde levensjaar al ingewijd in de Kabbalah. We dienen de bijbel niet letterlijk te nemen maar te lezen als spookjes op zoek naar de symbolische betekenis.

Geert had het verlangen om een schrijver te worden, maar, zo zegt iemand,  hij blijkt nu ook een grote verteller te zijn? Voor Geert is dat een prettige bijkomstigheid. .... .

Met deze lezing wordt het jaar 2007 van de Spirituele Societeit Tilburg heel succesvol afgerond.

spirituelesocieteittilburg.nl

TOP

 

Delen: