Terug naar overzicht

Staya Erusa

Staya Erusa

4/12/2008 - Isaac Newton... de laatste grote magiƫr

Onlangs verscheen de tweede roman van Geert Kimpen, De Geheime Newton. Net als zijn succesvolle debuut De Kabbalist is dit boek gebaseerd op ware gebeurtenissen. Geert Kimpen dook in het geheime en verborgen leven van de beroemdste natuurkundige aller tijden, Isaac Newton. Hier alvast enkele ophefmakende onthullingen die Geert Kimpen ontdekte en verwerkte in De Geheime Newton.

Newton, de alchemist...

Staya ErusaHoewel Isaac Newton bekend staat als de grootste wetenschapper aller tijden, is het weinig bekend dat zijn werkelijke passie bij de alchemie lag. Toen na zijn dood meer dan 1 miljoen handgeschreven woorden over alchemie ontdekt werden in zijn erfenis, besloot het (wetenschappelijke) Koninklijk Genootschap dat deze niet geschikt waren voor publicatie. Men wilde het imago van de grote natuurwetenschapper cultiveren, en daar hoorde geen occulte studies bij. Pas driehonderd jaar later kwamen deze documenten aan het licht en gaven het verbijsterende inzicht dat Newton veel meer alchemist dan wetenschapper was.

Zo boven, zo beneden

Sterker nog - de inspiratie voor zijn theorieën die de wereld veranderden, zoals zijn beroemde zwaartekrachttheorie, vond hij in de alchemie. Zo kwam hij op het idee dat zwaartekracht zou kunnen bestaan doordat hij observeerde in de smeltkroezen dat er onzichtbare krachten waren die deeltjes aantrokken en afstootten. Newton vertaalde deze observatie naar het heelal. Want zo boven, zo beneden. Hij trok de conclusie dat er een gelijkaardige kracht moest bestaan die planeten in hun baan hield. Zijn zwaartekrachttheorie was geboren.

Newton, het nachtdier

Newton had de grootste alchemistische bibliotheek uit zijn tijd. Zijn boeken kocht hij in Londen bij boekhandelaar William Cooper die de zeldzame en illegale alchemistische boeken verkocht aan een select publiek. Newton werkte op een bezeten manier in zijn alchemistische laboratorium. Zelden ging hij voor drie uur 's nachts naar bed en sliep nooit meer dan vijf uur. Voortdurend brandde er ketels in zijn laboratorium en hij deed duizenden experimenten die hij gedetailleerd beschreef en analyseerde. Hij bestudeerde alle oude teksten en maakte eigenhandig een vertaling van de "Smaragden Tafel", de tekst van Hermes Trismegistus, die de zeven stappen beschrijft die een alchemist moet doorlopen om de Steen der Wijzen te maken. De experimenten waren ook niet zonder gevaar; tot tweemaal toe brandde zijn laboratorium totaal af...

Staya Erusa

Het gevaar van het Grote Werk

Newton deed uiterst geheimzinnig over zijn alchemistische activiteiten. Bekend is zijn schrijven aan collega alchemist Robert Boyle waarin hij hem dringend aanmaant minder openhartig te zijn in het publiek over alchemie. Hij geloofde dat wanneer de kennis in verkeerde handen zou vallen, dit enorme schade aan de wereld kon brengen. Hiervan zijn alchemisten nog steeds overtuigd.

In 1937 werd de Franse atoomspecialist Jacques Bergier, die bezig was om atoomwapens te ontwikkelen, opgezocht door één van de laatste alchemisten van de moderne tijd, Fulcanelli. Hij kreeg de volgende waarschuwing, die hij erg serieus nam en later publiceerde; "Je staat aan de vooravond van een grote, succesvolle doorbraak, tezamen met andere wetenschappers in de rest van de wereld. Maar sta me toe je te verzoeken zeer, zeer voorzichtig te zijn. Ik waarschuw je. De bevrijding van atoomenergie is gemakkelijker dan je denkt maar de radioactiviteit die dit veroorzaakt, kan de aardse atmosfeer in zeer korte tijd, hooguit een paar jaren, totaal vergiftigen. Sterker nog, de atoombommen zullen in staat zijn met slechts enkele korrels volledige steden te vernietigen. Ik vertel je dit als een feit; de alchemisten wisten dit al heel lang. Ik zal geen poging doen te bewijzen wat ik je zal zeggen maar ik wil je vragen wat ik je zeg over te brengen aan mijnheer Hellbronner (een groot atoomgeleerde). Het geheim van alchemie is dit; er is een manier om materie en energie te manipuleren zodat je, wat moderne wetenschappers "een krachtveld" noemen, kunt creëren. Het veld reageert op de waarnemer en plaatst hem in een geprivilegieerde positie. Oog in oog met het universum. Vanuit deze positie heeft hij toegang tot de werkelijkheid van tijd, ruimte, materie en energie, die normaal verborgen is. Dát is namelijk het Grote Werk..."

Missie geslaagd?

Staya ErusaSteeds meer gaan er stemmen op dat Newton wel eens geslaagd zou kunnen zijn om het doel der doelen van de alchemisten te halen: het maken van de steen der wijzen, die lood in goud kan veranderen, en de mens in spiritueel en fysiek opzicht onsterfelijk maakt. Blijft het niet vreemd dat hij op het hoogtepunt van zijn carrière, koos om Muntmeester te worden? In deze functie beschikte hij over het grootst denkbare alchemistische laboratorium, the Tower in Londen, waar hij verantwoordelijk was voor de totale hermunting van de Engelse economie. Onder zijn muntmeesterschap werd Engeland de meest welvarende natie, en Isaac Newton, was degene die de goudstandaard uitvond.
Vlak voor zijn dood verbrandde hij, in het gezelschap van zijn nichtje en een mysterieuze man, kisten vol met aantekeningen in zijn tuin in Leicester Fields, waarvan hij niet wilde dat ze bekend zouden worden. De mysterieuze man was auteur Samuel Crell, lid van een beweging die de goddelijkheid van Jezus ontkende, en die door Newton gefinancierd werd. Crell schreef aan een vriend dat talrijke manuscripten in de vlammen op gingen. Michael White, een goed aangeschreven Newton biograaf, suggereert dat het om Newtons aantekeningen over zwarte magie en extreme experimenten gaat, die hij samen met zijn vriend Fatio de Duillier beoefend zou hebben. Mogelijk zat daar de ultieme formule bij om de Steen der Wijzen te maken. In elk geval werd in 1979 een haarlok van Isaac Newton geanalyseerd door Dokter R.W. Ditchburn van het Koninklijk Genootschap. Opvallendste resultaat van deze analyse was dat Isaac Newton's haar tienmaal zoveel goud bevatte, dan normaal...
Bovendien zijn er ook vandaag de dag nog steeds "serieuze" wetenschappers die het haalbaar achten om goud te maken. In 1980 sloeg fysicus en Nobelprijswinnaar Glenn Seaborg erin om lood-atomen door een nucleaire reactie om te zetten in goud. De nieuwe goud-atomen waren echter instabiele isotopen en vielen na 5 seconden uit elkaar. De hoeveelheid energie die er nodig was, alsook de kosten, waren reden om met het experiment te stoppen. Er vindt nog onderzoek plaats of het via koude fusie nog beter zou lukken.

Het onderzoek gaat voort

Nu Newton's alchemistische documenten openbaar zijn gemaakt, worden zijn experimenten, exact zoals door hem beschreven, gereconstrueerd door professor William Newman van de Universiteit van Indiana. Hij zegt hierover: "Newton liet heldere aantekeningen na over hoe chemische ovens en andere apparaten gebouwd moeten worden. Het feit dat metalen konden "groeien" in flessen, was voor hem een aanwijzing dat ze een soort van leven bezaten, en daardoor het ook mogelijk moest zijn dat ze zich konden vermenigvuldigen. In samenwerking met de Faculteit Chemie heb ik zijn ovens herbouwd en herhaal zijn experimenten. Ik onderzoek zijn gedetailleerde formules, zoals voor de Star Regulus, een fel begeerd metaal onder alchemisten. Wie de Star Regulus kon maken, had de grootste hindernis genomen om uiteindelijk de Steen der Wijzen te maken. Newton was ervan overtuigd dat de oude Griekse en Romeinse legenden in werkelijkheid gecodeerde alchemistische formules waren. Het verhaal dat Vulcanus, de man van Venus, zijn vrouw met Mars in bed betrapte en de twee minnaars ter bespotting ophing in een metalen net, was de sleutel om de Star Regulus te maken. De Star Regulus die ook bekend staat onder de naam "Het Net". Venus betekent alchemistisch gezien koper, Mars betekent ijzer en Vulcanus betekent Vuur. Zo werd de mythe van Venus voor Newton de alchemistische formule voor "Het Net"."
Het fascinerende is dat zijn aanwijzingen precies kloppen, en vele ervan ook verklaard kunnen worden met de huidige chemische kennis. Deze herhaalde alchemistische processen kunt  u voor uw eigen ogen zien voltrekken op videofilmpjes op: http://webapp1.dlib.indiana.edu/newton/reference/chemLab.do 

Voor veel meer opzienbarende ontdekkingen over het geheime leven van Isaac Newton; ligt De Geheime Newton in de boekhandel.
Meer informatie op www.geertkimpen.com

TOP

 

Delen: