Terug naar overzicht

Tendens

Tendens

28/09/2008 - De Geheime Newton

Geert Kimpen was reeds een aantal keren te gast in het programma Tendens, van Rinus van Warven, bij Omroep Gelderland. In september 2008 hadden ze een gesprek en ontmoeting met elkaar naar aanleiding van het verschijnen van De Geheime Newton.

Rinus van Warven

Klik hier om het interview te beluisteren

Hieronder de schriftelijke neerslag van het interview (met dank aan Rinus van Warven).

Wat is er zo geheim aan Newton?

Ik denk nog heel veel. De meeste mensen, als ze Newton kennen, is het van de wetenschap, associëren ze hem met een rationele man die eigenlijk de eerste man van de verlichting wordt genoemd. De man van de wetenschap ook. Heel recent zijn er allemaal geheime documenten van Newton naar boven gekomen die een totaal ander beeld op deze man werpen.

Recent?

De documenten zelf zijn 50 jaar geleden naar buiten gekomen, maar pas de laatste jaren wordt werkelijk de inhoud daarvan bestudeerd. Dus 300 jaar lang zijn die documenten bewust in een kist bewaard gebleven op een zolder, omdat ze niet wilden dat Newton met al die andere onderwerpen geassocieerd werd, zoals alchemie, de kabala religie, al die zaken waar hij ontzettend mee bezig was.

God?

Precies ja.

De zin van het leven?

Ja. Eigenlijk was dat ook zijn werkelijke missie in het leven, was dat zijn grote passie, waar hij 90% van zijn tijd aan besteedde en is het zelfs zo dat die wetenschap waardoor hij beroemd geworden is een gevolg was van zijn andere studie. Dus zijn missie was eigenlijk om God en het universum te begrijpen. Via de kabala, via de alchemie heeft hij die ontdekkingen gedaan die hij later rationeel verklaard heeft op een wetenschappelijke wijze, maar was eerder een gevolg dan dat zijn doel was.

Tendens

Beetje gek?

Ik denk het niet. Hij was in elk geval geniaal. En geniale mensen zitten natuurlijk op de grens van gekte ook, maar iedereen is het er over eens, zeker de mensen die het kunnen weten, namelijk andere wetenschappers dat hij ongeveer het grootste genie is die ooit geleefd heeft. Een man die zoveel ontdekt heeft en berekend heeft en betekend heeft dat zijn weerga niet kent, op een Einstein na misschien. Ik denk niet dat hij gek was. Ik geloof zelf dat andere onderzoek van hem, dat tot enkele jaren geleden totaal onbekend was, dat daar minstens nog zulke grote ontdekkingen naar boven zullen komen als dat we nu al van hem als erfenis hebben gekregen op wetenschappelijk gebied.

Historisch wat je zegt?

Ja.

Geheime Newton is een roman. Helft op historische feiten, helft op fictie?

Nee. Net zoals in de Kabbalist, men heeft ??de na?? om later door allerlei mensen gepakt te kunnen worden op incorrectheden. Ik probeer altijd alles wat ik schrijf te kunnen verantwoorden. Dus dat alles wat ik schrijf gebaseerd is op bronnen, op feiten. Alleen wat ik wel natuurlijk doe is er een roman van te maken, het spannend te maken en dat te romantiseren, omdat dat nu eenmaal mijn passie is om dat soort onderwerpen op een spannende manier te gaan vertellen. Alles wat er in staat is terug te voeren op historische bronnen. Hoe Newton zich precies 's ochtends voelt wanneer hij opstond, dat is natuurlijk mijn interpretatie, maar alles wat daar in staat waar hij mee bezig was, wat hij gedaan heeft, wat de andere mensen in zijn tijd deden waar hij mee te maken had, dat is allemaal op werkelijkheid gebaseerd.

Koning Charles met liefjes werkelijkheid?

Charles, dat was ook officieel bekend, dat was zelfs in zijn tijd geen geheim eigenlijk, want die koningen stonden letterlijk boven de wet. Die voelden zichzelf ook letterlijk God. En in het geval van koning Charles had hij zelfs een reden om dat te onderbouwen. Hij had namelijk een stamboom van zijn familie die liep tot en met Jezus. Dus hij beweerde letterlijk de afstammeling te zijn van Jezus en daardoor Gods zoon en daardoor God zelf. Dus die mannen, die koningen, die waren boven elke wet verheven en Charles had onnoemelijk veel liefjes en die had op z'n minst 14 buitenechtelijke kinderen. En wat misschien wel leuk daar in dat verband is, is dat lady Di, is de afstammeling van één van zijn minnaressen. Dus eigenlijk zit in lady Di ook het bloed van koning Charles. Koning Charles die zichzelf goddelijk noemde via Jezus, was lady Di ook goddelijk, is zij ook een afstammeling van Jezus en Maria Magdalena.

Tendens

Prachtig verhaal, maar glimlachen?

Tuurlijk, ik ben de laatste die zal zeggen dat dat een feit is, maar het is wel een feit dat ze zelf geloofde dat koning Charles er heilig van overtuigd was dat hij een achter-, achter-, achterkleinzoon van Jezus was en dat die hele familie een heel gedetailleerde stamboom heeft door duizenden jaren heen, tot en met Jozef van Ariamathea, die naar Engeland gekomen is om Engeland te bekeren...

Degene die met schaal onder kruis van Jezus Christus gestaan had?

Jozef van Arimathea is iemand waar natuurlijk ontzettend veel legenden de ronde over doen en waarbij het moeilijk is om feit en fictie van elkaar te scheiden. Het feit dat hij in Engeland geweest is dat is natuurlijk zo goed als zeker. Of dat hij daar nu die graal of die schaal bij zich had, zolang we die niet gezien hebben, valt dat natuurlijk niet te bewijzen en wat natuurlijk ook een feit is dat Jozef van Arimathea een familieband had met de familie van Jezus. Waarschijnlijk de oom van Maria. Als we dat weten en we weten dat Jozef van Arimathea nageslacht heeft gehad en we weten ook dat dat nageslacht zich vermengd heeft met het koninklijk geslacht van de Schotse koningen destijds. De Schotse koningen zijn de voorouders van de familie Stuart en de familie Stuart is familie van koning Charles waar dit boek dan weer over gaat, dan zijn we toch wel dicht bij een vrij geloofwaardige reconstructie, dat die claim niet geheel onterecht is.

Da Vinci Code: geslacht Merovingers zit in bloedlijn van Jezus?

Ik moet er zelf meteen bij zeggen voordat men gaat denken dat daar het boek over gaat, het is een zijlijntje van het ??hofrouw??. Wat er in zit, omdat koning Charles in het leven van Newton heel belangrijk was. Omdat die koning dus omdat hij gelooft dat hij goddelijk was dat hij daardoor ook geloofde dat hij recht had op goud te kunnen maken, alchemist, en daarvoor heeft hij Isaac Newton aangezocht om in zijn opdracht goud te gaan maken. Dat is natuurlijk de reden dat die koning Charles ook een belangrijke functie in het boek heeft.

Theologische debatten in boek goed gefundeerd?

Ik heb mijn best gedaan om antecedent goed te researchen.

Je bent geen theoloog?

Nee. Ik ben een theaterregisseur van achtergrond. Ik kom uit het theater. Maar ik heb altijd wel een ontzettende fascinatie voor theologische, spirituele, mythologische onderwerpen gehad en liefde kan ik nu helemaal in dit soort boeken uitleven. Zeker als je over zulke gevoelige materie schrijft als godsdienst, geloof, religie, vind ik ook dat je beslagen ten ijs moet komen, dat je niet zomaar wat moet roepen, maar dat je moet weten waarover je het hebt. Ik hoop, dat is in elk geval mijn intentie geweest, om dat op een zo liefdevolle manier te doen, ook al zullen er waarschijnlijk dingen in staan die voor mensen die heel erg strikt aan het woord houden zoals het in hun kerk gepropagandeerd wordt, die daardoor misschien toch wel vreemd zullen opkijken. Ik heb wel geprobeerd te schetsen wat de discussies waren.

In Kabbalist geen theologische fout ontdekt. Opdracht Charles aan Newton om goud te maken? Dacht dat dat kon. Inmiddels weten we dat dat niet kan?

Ik ben er niet van overtuigd...

Tendens

Spiritueel goud misschien?

Spiritueel goud sowieso uiteraard. Dat was ook de werkelijke missie van alchemisten.

Om spiritueel goud te maken?

Ja, dat ging gelijk op. Het proces dat zich in de smeltkroes voltrok, dus letterlijk het mengen van allerlei stoffen en metalen enz., kon alleen maar plaatsvinden wanneer de alchemist in gelijke mate meetransformeerde. Een alchemist moest 7 grote processen doorlopen, het volgende proces kon alleen maar begonnen worden wanneer de alchemist op een nieuw stadium van bewustzijn in zijn leven was gekomen. Van Newton is in elk geval bekend dat hij heel ver daarin gekomen is.

Alle stadia doorlopen, voor zover bekend?

Volgens mij wel, ja. Dat zal dan inhouden dat hij dus zowel spiritueel als materieel goud zou gemaakt hebben. Dat kan ik niet bewijzen, dat weet ik niet, maar er zijn wel een heleboel aanwijzingen die toch wel in die richting wijzen.

Spiritueel goud is bewijsbaar?

Spiritueel heeft hij ongelooflijke verdiensten gehad. Onwaarschijnlijke theorieën heeft hij geformuleerd. Maar ook als we het even over, wat in deze tijd een beetje raar over die alchemisten met hun goud willen maken, in die tijd in elk geval nam men het 100% voor juist. Zeker de belangrijke mensen, de intellectuelen, ze waren er allemaal mee bezig, ook een Robert Boyle bijv., ook een beroemde wetenschapper, al die mensen...

Eén van de hoofdpersonen in je boek?

Ja precies, een concurrent van Newton, die hadden een beetje een wedstrijd wie als eerste het goud zou maken. Die mensen waren op een ongelooflijke overtuigde manier mee bezig dat het zou lukken en werden daarin gesteund door de koningen, door de belangrijke mensen en bij Newton ging dat zover dat zij hem zelfs muntmeester van Engeland hebben gemaakt. Wat natuurlijk een vreemde benoeming is voor een natuurfilosoof om die een soort van minister van financiën te maken. Ze deden dat omdat ze hem daardoor the Tower in Londen ter beschikking konden geven. Dat is het grootste gebouw, nu nog, denk ik van Londen, waar de munt was, de smederij was en daar mocht hij al die ovens en smeltkroezen enz. 30 jaar lang gebruiken als grootste alchemistisch laboratorium ter wereld om goud voor Engeland te maken. En net in die periode is Engeland van totaal bankroet voordat Newton die functie had, naar het rijkste land van de wereld gegaan. In die periode hebben ze heel de wereld gekoloniseerd. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, en dan nog weet dat hij 3 weken voor zijn dood, ongelooflijk veel documenten heeft verbrand, waaronder misschien wel die ultieme formules zouden kunnen gezeten hebben, dan kom je toch weer op een spannend spoor terecht vind ik zelf, of niet?

Inderdaad een heel spannend spoor. Worsteling benoeming universiteit, alleen maar als je lid bent van Anglicaanse kerk?

Ja, dus als je hoogleraar werd, dan moest je de eed afleggen, de Anglicaanse eed, die lijkt trouwens heel erg op de katholieke geloofsstellingen, de nuances die zijn minimaal eigenlijk, er zijn echt hoogtheologische verschillen, maar het belangrijkste punt waar Newton moeite mee had, dat was dat hij daarop ook trouw moest zweren aan de drieeenheid, het geloof dat Jezus, God en de heilige geest, dat die één zijn, wat ook de katholieke als geloofsstelling hebben, als geloofsbelijdenis hebben. En Newton die in alles fanatiek was, die ging ook, voordat hij die eed zou moeten gaan afleggen, dat allemaal bestuderen of dat dat wel zo was. Die is daar ontzettend in gedoken en die kwam erachter van dit is eigenlijk onzin, dat is helemaal niet zo dat God, Jezus en de heilige geest één zijn. Hij heeft er een heel boekwerk over geschreven waarin hij allemaal argumenten heeft aangehaald en onderbouwd, net zoals hij zijn wiskundige stellingen onderbouwd heeft, waarom dat dat niet zo is. Dat zelfs de zinnen in het nieuwe testament die daarop wijzen bijv. en deze drie zijn één dat dat is toegevoegd in het nieuwe testament, dat is letterlijk inderdaad toegevoegd door de bisschoppen van het concilie van Nicea, die daarover discussieerden of dat dat nu een drieeenheid was of niet en om hun eigen argumenten kracht bij te zetten hebben ze eigenlijk het nieuwe testament vervalst.

Uitspraak Nicea? 4e Eeuw na Christus, daar is eigenlijk de canon van het oude en het nieuwe testament vastgesteld?

Ja, precies. Daar hebben ze vastgesteld van welke boeken er vanaf toen tot de officiële bijbel zouden horen. Er zijn heel veel Bijbelboeken die tot die tijd ook geldig waren in de ban gedaan en dat zijn de beroemde boeken die nu in deze eeuw ontdekt worden, het Judasevangelie, het Thomasevangelie, enz. De grootste discussie was daar ook die drieeenheid. Je had de arianen, dat waren de aanhangers van Arius, die dus niet die drieeenheid ondersteunde. En had je de andere kant. Uiteindelijk heeft de andere kant gewonnen.

Tendens

Drie-eenheid heeft gewonnen in de kerk?

Ja. En Newton was een hele principiële man. Die had iets van als het een corruptie is, gewoon een soort democratisch proces waarin ze gezegd hebben van wie is ervoor en wie is ertegen en ik kan duidelijk voor mezelf zeggen dat het niet zo is, dan ga daar geen eed op afleggen. Dat gaat tegen al mijn principes in van logica en rationaliteit. Maar dat hield dus in dat hij niet benoemd kon worden. Dat hij op straat zou staan en dat hij al zijn contacten die hij daarin had die belangrijk voor hem waren, allemaal zou opgeven. En toen heeft de koning zelf zich ermee bemoeid dat hij als enige in heel Engeland, want niet alleen hoogleraren, iedereen met een openbare functie moest die eed afleggen, en hij is de enige in heel Engeland die die eed niet heeft hoeven afleggen, omdat die koning het zo belangrijk vond dat Newton vrijgesteld werd.

Om goud te maken?

Precies.

Newton één van de grote voorlopers van manier van denken die je vrijzinnigheid zou kunnen noemen?

Ja precies. Daar was Newton het natuurlijk ook mee eens. Hij betwijfelde niet de grootsheid van Jezus, maar hij stelde het van Jezus die kwam hier om te laten zien dat we allemaal koningen, dat we allemaal zonen van God zijn en dochters van God. En dat we allemaal onszelf tot die spirituele stap moeten ontwikkelen. Hij was de zoon des mensen. Maar we zijn allemaal die kinderen van God. Dat is natuurlijk een soort van theologie die mij in elk geval ontzettend veel lucht geeft. Ik heb heel veel problemen gehad dat we Jezus op een pied de stal moeten zetten en dat we het allemaal zo verschrikkelijk moeten vinden van zijn kruisdood en dat hij gestorven is voor onze zonden, want dan denk ik als dat werkelijk zo is, dan kunnen we zondigen wat we willen, toch? Want hij heeft toch al berouw gedaan, terwijl als we op onze eigen verantwoordelijkheid worden gewezen, dat vind ik zelf in elk geval een stuk meer lucht geven en acceptabeler ook. Waarom zou iemand 2000 jaar geleden moeten gestorven zijn voor de zonden die ik in 2008 bega.

Ben je nog steeds religieus?

Jazeker, tenminste, ik haal mijn inspiratie hoofdzakelijk zelf uit de kabalistische manier van naar de bijbel te kijken.

Wat is dat?

Eén van de uitgangspunten van de kabala is bijv. je hoeft niets te geloven wat je niet zelf onderzocht of ondervonden hebt. Het is een rationele insteek bijna van naar die oude teksten te kijken en dat neemt natuurlijk al alle dogmatische denken meteen weg van waarbij iemand op de kansel zegt van dat wordt ermee bedoeld en zo zit het dan. Nee, er wordt appèl gedaan op je eigen gezonde verstand en geweten om die teksten te leren begrijpen en onderzoeken en toetsen vooral op hun geldigheid. Dat is de morele kant van de kabala zou je kunnen zeggen, waarbij heel simpel het algemene principe is heb uw naaste lief zoals uzelf en als je alleen dat zinnetje al probeert in de praktijk te brengen, daar heb je een dagtaak aan.

Website. Anekdote, zolang ik op één been sta...?

Vraag aan rabbi: kunt u gedurende de tijd dat ik op één been sta mij de essentie van de Thora vertellen? Rabbi zegt heel simpel: hebt uw naasten lief zoals uzelf en al de rest dat is commentaar. Heel die dikke bijbel is altijd op hetzelfde terug te voeren heb uw naasten lief als uzelf.

Thora: 1e vijf boeken van Mozes en de hele bijbel is commentaar op dat ene zinnetje?

Ja, dat is inderdaad, dat heb ik zelf ondervonden, als je die zin probeert in de praktijk te brengen hoe verschrikkelijk moeilijk dat dat is om voortdurend bij alles wat je denkt het belang van een ander op z'n minst net zo belangrijk te maken als je eigen belang om onvoorwaardelijke iedereen om je heen die je ontmoet, die in je leven is, die je tegenkomt lief te hebben. Om onvoorwaardelijk te delen, om in het besef te leven dat we allemaal één zijn, daar heb je op z'n minst één leven voor nodig om te proberen daarin te komen. Dat beïnvloedt dan je hele gedrag ook, je hele manier van denken, natuurlijk ga je er ook elke dag mee op je bek, want het is niet haalbaar. Vorige keer toen ik hier naar toe kwam ruzie gehad met m'n vrouw dat ik de TomTom niet vond die altijd op vaste plek ligt. Daar sta je dan: heb uw naaste lief als uzelf. Ik pik er dan nu een parel uit die kabala, maar zo is het een halssnoer van heel praktische richtlijnen eigenlijk. En tegelijkertijd ook rationele studie die mij in elk geval heel veel inspiratie geeft.

Hebt de Heere lief... Het item van zowel het oude als het nieuwe testament. Goed je werk gedaan Geert?

Klein lensje wat heel spannend is in het boek. Dat er ook een aantal aanwijzingen zijn dat Jezus een kabbalistische rabbi was, dat die gestudeerd heeft bij beroemde kabbalisten uit zijn tijd. Of dat nu wel of niet zo is, er zijn een aantal aanwijzingen die daarop wijzen, maar hoe ??dat gezegd heeft?? komt inderdaad ontzettend overeen met hoe de kabbalistische rabbi's ook de Thora leren interpreteren als je strikt kijkt naar zijn woorden. Dat is het mooi als je die Jezus ontdoet van alle kerkelijke poeha, maar puur gaat kijken zoals inderdaad ook zijn uitspraak heb u naasten lief zoals uzelf, dan wordt Jezus in mijn ogen tenminste ontzettend fris, ontzettend modern bijna zelfs en is hij ook helemaal niet dat schuld beladen, zondige dat vaak in kerken rond gehangen is.

Jezus is heel modern zeg je?

Ja.

Boek begin 17e eeuw?

Eind 17e eeuw, begin 18e eeuw.

Lijken achterhaalde discussies, maar diezelfde discussies spelen momenteel nog in de wereld van spiritualiteit?

Ja en ik denk dat in die zin Newton eigenlijk 300 jaar op zijn tijd voor uit was. Dat hij toen, dat is inderdaad wat ik ook in het begin wilde zeggen, dat die dingen die hij daar in ontdekt heeft, dat zijn nog minstens zo grote ontdekkingen als zijn wetenschappelijke ontdekkingen. Op dat gebied heeft hij nog geen credits gehad, wanneer dat werkelijk onderzocht gaat worden zullen zien dat Newton zijn theologie volgens mij springlevend is en ontzettend zelfs nu nog op de troepen voort marcheert van waar de algemene theologische discussie is aangeland en dat we dus via hem daar nog ontzettend veel inspiratie uit kunnen halen.

Tendens

Paus Benedictus XVI wil terug naar periode voor Newton, eigenlijk verbijsterend?

Ja, dat blijkt denk ik in elke tijd zo te zijn. Die spanningsvelden die er dan ontstaan, wanneer een grote groep eindelijk begint los te komen, die hebben een tegenkracht nodig, die nu door die paus vertegenwoordigd wordt om even terug de grenzen van zijn uitgangspunten te formuleren. Dat is denk ik ook tegelijkertijd gezond, want dat levert discussie op, dat levert polymiek op. Hopelijk is er ook bij hem toch een bereidheid om ook eens naar de andere kant te luisteren. Misschien ijdele hoop, maar...

Geert Kimpen een soort missionaris voor kabbala en alchemie?
Of romanschrijver die het leuk vindt om goed onderbouwde verhalen te schrijven? Waar ligt je passie?

Ik ben in de eerste plaats romanschrijver. Ik wil mensen entertainen. Ik wil ze boeien, ik wil ze op het puntje van hun stoel laten lezen. Ik wil dat ze geneigd zijn om alsmaar te willen weten bij ieder hoofdstuk hoe gaat het verder. Dat is mijn primaire doel, maar dat wil ik niet met een nietszeggend thrillertje wie heeft de moord gepleegd of zoiets. Ik wil er wel tegelijkertijd mijn andere passie in kwijt en dat is met de hele theologische, spirituele wereld waar ik zelf mateloos door gefascineerd ben en waarin ik heel graag wil delen wat ik zelf als een kind verrukt over ben als ik dingen in ontdek of leer, die wil ik inderdaad uitdragen, maar niet met de bedoeling om mensen te bekeren, maar wel kennis te laten maken met die theorieën, met die zienswijzen en ze hoeven het er ook helemaal niet mee eens te zijn, maar ik hoop alleen dat het hun prikkelt van dat ze ook op een andere manier ernaar kijken.

Theologische debatten: vraag God wereld geschapen, big bang, intelligent design, hoe zit dat eigenlijk in elkaar. Eén zin in boek: God de schepper die vraagt van ons dat wij scheppers zijn. Briljant? Nieuwe manier van kijken die nu pas begint te komen?

Jazeker, dat we medescheppers zijn dat er geen "God" boven ons hangt die ons even heeft midden in zo'n universum heeft neergeplant op een rond draaiende planeet en van daaruit straf en beloning over ons uitstort. Newton heeft bijv. ook berekend via een oud kabbalistisch geschrift in zijn tijd al dat het universum 13 1/2 miljard jaar geleden ontstaan is en de wetenschap is er achtergekomen dat het inderdaad ongeveer hoe ze met het licht kunnen berekenen zijn ze ook op dat getal uit gekomen. Hij heeft alleen via een zin uit het oude testament berekend, deelde daarin de kabbalistische visie op God, dat God natuurlijk niet een man is met een grijze baard die boven zit, maar dat God in het Genesis verhaal kabbalistisch gezien, is het big bang verhaal. Kabbalisten wisten al 2000 jaar geleden dat het universum met een big bang is ontstaan. Zij zeggen zelfs nog voor het moment van de big bang. Zij omschrijven dat als licht dat er voor de big bang ontstond, dat er alleen maar licht was, alleen maar energie was, een oneindige zee van energie die noemen ze einsof, zonder eind. Dat licht trok zich tot een klein puntje in zichzelf terug en dat is eigenlijk het puntje van de big bang zou je kunnen zeggen, omdat het zichzelf wilde leren kennen. En vanuit dat kleine puntje ontstond het hele universum. Dus die spirituele omschrijving van die kabbalisten, die wetenschappelijke beschrijving van de big bang, die kun je zo op elkaar plaatsen, die vertelt precies hetzelfde alleen het één in wetenschappelijke en het andere in spirituele termen. Dat is natuurlijk ongelooflijk fascinerend en daarom geloof ik dat er nog zoveel wijsheid die de wetenschap tegenaan loopt, dat ze zoiets hebben van met al die dimensies bijv., hoe zit dat er meer dan 3 dimensies zouden zijn, door de menselijke zintuigen niet te vatten. Maar ik denk dat als we de spirituele terminologie er gaan bij halen dat we het dan wel gaan begrijpen, want wie er bijv. wel eens gemediteerd heeft, die weet dat het perfect mogelijk is om op 2 plaatsen te zijn en dat is wat ?? een deeltje kan zowel hier als daar zijn. Ik denk dat die spiritualiteit en die wetenschap als die de handen in elkaar gaan slaan, dat we dan pas weer werkelijke grote doorbraken gaan meemaken.

Wereld van esoterie? Newton was vrijmetselaar?

Zover ik het heb kunnen achterhalen en ik denk dat ik daar vrij goede argumenten voor gevonden heb is dat hij mede aan de oprichting van de vrijmetselaarsloge van de officiële grootloge van Londen die in 1717 werd opgericht en is hij de drijvende kracht eigenlijk achter die hele logewereld van de vrijmetselaars.

Heeft meehelpen uitdenken, samen met een zekere dominee Anderson?

Ja, en Desaguilier. Desaguilier was de secretaris van Newton, was zijn rechterhand. Die waren 2 handen op één buik. Desaguilier heeft al het openbare werk gedaan. Die heeft echt 10 jaar vrijmetselaars uit de grond gestampt en binnen de kortste keren over de hele wereld letterlijk als een missionaris gaan verkopen, dat ze in België, Nederland, Frankrijk ook overal loges gingen oprichten. Maar al die thematiek waar de vrijmetselaars mee stoeit, rituelen rond heeft uit de tempel van de vrijmetselaars, al die thematieken zijn allemaal de grote hangups van Newton, zoals de tempel van Salomon, wat natuurlijk bij de vrijmetselaars de plek is waar de bijeenkomsten plaatsvinden, heeft Newton zijn leven lang bestudeerd die tempel van Salomon. Hij geloofde dat die tempel de blauwdruk was van het universum. Zelfs de zwaartekrachttheorie heeft hij afgeleid uit het plan van de tempel van Salomon. Maar zo zijn er heel veel argumenten op een rij te zetten van allemaal fascinaties van Newton die uiteindelijk in die vrijmetselarij terecht zijn gekomen. En die vrijmetselarij die heeft natuurlijk ook nog oudere wortels dan het begin van de 18e eeuw vanuit Schotland en ook vanuit de werkelijke vrijmetselaars, tenminste de metselaars die kathedralen bouwden, die ook rituelen hadden, maar dat allemaal bij elkaar is dan in 1717 in een soort van mal gestoken, een soort van concept, zou je kunnen zeggen. Ik ben er zo goed overtuigd dat Newton daar een beslissende rol heeft geacteerd.

Tendens

Is van verschillende vrijmetselaarloges lid geweest?

Dat is niet officieel bekend. Dat kan ik niet bewijzen. Er zijn wel loges die Isaac Newton noemen in Engeland. Maar Newton was iemand die ontzettend achterdochtig was. Hij is ook lid geweest van het onzichtbare college. Dat is eigenlijk de voorloper van de vrijmetselaars ook in Engeland. Dat was een college van de grootste intellectuelen van die tijd die zowel een natuurfilosofische belangstelling hadden als een esoterische belangstelling, die die twee combineerden met elkaar. Dat was in die tijd ook al vrij link. Dus die kwamen bij elkaar om die dingen te bespreken, daar was Newton lid van, en die ontmoetten elkaar op een kasteel iets buiten Londen van een hele rijke gravin die dat hele kasteel ter beschikking stelde van alle occultisten van heel Europa, van alchemisten, kabalisten, noem maar op, die reisden allemaal naar het kasteel en dat onzichtbare college dat was eigenlijk één doorlopende vergadering van mensen. En daar ging Newton ook naar toe en dat is eigenlijk ook de voorloper geworden van eerst het koninklijk genootschap, het wetenschappelijke genootschap dat ze hebben opgericht, dat was een dekmantel om daaronder die vrijmetselarij te gaan oprichten. Er waren eigenlijk 2 spiegelgenootschappen.

Hoe groot bewijs dat Newton vrijmetselaar is geweest?

Het bewijs is allemaal indirect. Het feit dat Desaguilier alles deed als een soort van marionet van Newton. Op ander gebied lijkt er vrij sterk op te wijzen dat hij ook op het gebied van vrijmetselarij heeft gedaan. Dat Newton de man was die Desaguilier daarin aanstuurde. De geschiedenis van de vrijmetselaars zoals die door Anderson officieel genoteerd werd, omdat de vrijmetselaars een soort van oeroude geschiedenis worden, die is vrijwel identiek aan een boek dat Newton zelf geschreven heeft, de Chronologie, waarin Newton ook de geschiedenis van de mensheid in kaart heeft gebracht. Die werken kun je bijna in elkaar schuiven. Dus het lijkt me vreemd dat ineens zo'n broodschrijver, dat was die Anderson, dat was helemaal geen groot intellectueel uit die tijd, het was iemand die voor geld af en toe wat dingen op papier zetten.

Was wel dominee, voor zover bekend?

Ja, hij was een dominee. Het was verder geen groot licht. Die hele geschiedenis reconstrueren voor een doordeweekse dominee lijkt mij sterk als je daar niet de inspiratie op z'n minst van een groot man die daar levenslang bestudeerd heeft als Newton hebt gehad. Ook het gegeven an sich van geheimhouding, van onder strikte voorwaarden stellingen naar voren kunnen brengen, met respect voor elkaar, dat waren allemaal de uitgangspunten waar Newton naar zocht, want die had geen vorm die moest voortdurend marchanderen tussen de strenge anglicaanse kerk die dat heel erg... waardoor hij in de ban kon gedaan worden. En anderzijds zijn ongelooflijke revolutionaire ideeën. Dus die had inderdaad ook behoefte aan zo'n soort van broederschap waarin je in alle vrijheid met elkaar kon praten met respect voor elkaars mening waarbij dat iedereen elkaar in zijn waarde liet. En dat is allemaal uitgangspunten waar de vrijmetselarij op gestoeld is.

Je hebt je behoorlijk in genootschappen moeten verdiepen?

Ik heb inderdaad mezelf op 33 verschillende terreinen moeten verdiepen.

Je hebt je te pletter gelezen?

Gelezen, maar gelukkig ook mensen ontmoet. Ik heb via een berucht vrijmetselaar een tempel mogen bezoeken. Dat is het leuke van dit te mogen doen, natuurlijk ook het reizen, ter plekke gaan kijken, veel lezen, maar op allerlei mogelijke manieren inspiratie en research bij elkaar grijpen om zo'n boek te kunnen vertellen.

Loopt het goed af met Newton?

Het loopt ontzettend goed af. Want we hebben het er 300 jaar later nog steeds over. Hij heeft de wereld veranderd.
Hij heeft de wereld veranderd?
Alleen al het feit dat we vandaag de dag raketten naar de maan kunnen sturen, is dankzij de wetten van Newton. Weer even over het wetenschappelijke...

Wat is de wet van Newton?

Hij heeft 3 bewegingswetten geformuleerd, die ontzettend ingewikkeld zijn, maar waarvan een bekende is, dat is natuurlijk ook een spirituele wet van elke actie gaat gepaard met een tegenovergestelde reactie, de wet van actie en reactie. Dat is ook een wetenschappelijk wet zeg maar. Met die bewegingswetten is het mogelijk geweest om in de technologie zover te komen dat we de wetten van de zwaartekracht ook begrepen. Dat is de 2e grootste verdienste van Newton, dat hij de zwaartekracht ontdekt heeft en in een formule gevat heeft. En met die wetten kon men gaan berekenen welke krachten er nodig waren om de aardse zwaartekracht te ontstijgen en vliegtuigen te kunnen maken, waardoor we kunnen vliegen en raketten naar boven te kunnen sturen. Spijker mij hier niet vast in de technische details want daar ben ik niet slim genoeg voor. Ik ben ook door een professor van Delft daarin geholpen en begeleid. En die heeft mij die kant van Newton laten zien. Alleen dat al is zo monumentaal wat die man gedaan heeft. Het is begrijp ik van hem letterlijk zo dus dat we nu kunnen vliegen dankzij Isaac Newton en dat is toch denk ik een heel belangrijke bijdrage aan de mensheid.

Dankbaar boek geschreven. Je mag je ook met thema's als God, geloof en spiritualiteit bezig houden als je niks moet hebben van de dogma's van de kerk?

Ik denk dat het laatste wat God zou vragen is om een lidkaart voor te leggen als je boven komt van goh, mag ik even afstempelen. Als God bestaat, hoe je dan zelf ook God ziet, als al die metaforen van die oude wijze man wilt blijven zien, als licht of als de kosmos of whatever, maar als God bestaat en daar ben ik het zelf van overtuigd dan is God er natuurlijk voor iedereen en niet voor één bepaalde club dan is die er voor de moslims, dan is die er voor de Joden, dan is die er voor de christenen, voor de boeddhisten, voor de hindoeïsten, dan is die er voor ons allemaal. Want anders zou het God niet zijn natuurlijk. Ik denk dat het de plicht is van ieder mens om zich met God bezig te houden, zoals God zich met ieder van ons bezighoudt, omdat we nu eenmaal allemaal een stukje God zijn naar mijn idee.

We zijn allemaal een stukje God?

Ja, we zijn allemaal bezield door de goddelijke vonk. We zijn allemaal scheppers, medescheppers, we zijn allemaal van dezelfde bouwstenen gemaakt waar uit het hele universum is gemaakt. Dat alleen al verbindt ons met elkaar. We zijn allemaal uit dezelfde DNA, uit dezelfde planten heeft zich andersoortig met de bouwstenen tot een plant gevormd of een bloem als dat wij mensen zijn geworden. In die zin zitten we in één grote macrokosmos waarin alles met elkaar verbonden is en alles invloed op elkaar heeft, weten we nu heel plat ook gewoon met milieu natuurlijk. Het volstaat niet meer langer om hier in Nederland maatregelen te nemen van we gaan een fabriek sluiten want dan komt de rook wel vanuit Duitsland. Alles heeft invloed op elkaar. De hele wereld is één holistisch geheel waarbij de vlinder, het legendarische voorbeeld die in China landt, die in Europa tot een wervelstorm leidt. Ik denk dat we daar meer en meer achter komen. En we zijn samen scheppers van deze wereld en we kiezen er zelf samen voor in wat voor wereld we willen leven. En we creëren onze realiteit met elkaar. In die zin is het onze plicht om op z'n minst proberen goddelijk te zijn.

Gevaar: Newton op voetstuk, maar er zit een andere kant, hij was een gigantische boef?

Ja, verschrikkelijk.

Tendens

Echt een beest, heeft ervoor gezorgd dat er honderden mensen een kopje kleiner werden gemaakt?

Ja, absoluut, dat is een vreselijke episode in zijn leven. Genadeloos, bikkelhard heeft hij mensen toen dat hij muntmeester was, opgejaagd in Londen, alle valsemunters zag hij als persoonlijke vijanden als mensen die zijn grote genie van het hermunten aanvielen en die mensen heeft hij als honden letterlijk opgejaagd en als hij ze gevangen had vreselijke vernederende ?? had laten ondergaan en naar de galg persoonlijk gevoerd en executies die hij ook allemaal bijwoonde. Ophangen was al erg, maar het was niet alleen ophangen, maar ook uit elkaar rijten, vierendelen, je fantasie schiet te kort om het nog maar te kunnen bedenken wat er met die mensen gebeurde. Dat is inderdaad een totaal onbekende kant van Newton maar die net zo waar is als al die andere dingen.

Vreselijk?

Maar toch, ik heb geprobeerd zijn leven als geheel te vatten, waarin je weet dat die man bezig was met 7 alchemistisch fases te doorlopen, waarbij één fase ook niet oproept om je schaduwkant te leven, om de rottigheid in jezelf helemaal onder ogen te durven kijken en ten volle aan te gaan, dan praat dat natuurlijk nog lang niet goed, maar dan krijg je wel een ander soort kijk erop in de zin van dat het bijna een soort van bewust was van hij moest verder in die processen. En één van die processen, daar werd hij ook ontzettend in uitgedaagd, was van ga nu eens helemaal de zwarte kant van jezelf uitzoeken en uitzuiveren. Durf je ergste nachtmerrie te worden. Je kunt zeggen dat hij dat ten volle heeft gedaan en dat hij daarna ook natuurlijk weer gelukkig in spirituelere, schonere, lichtere fase terecht is gekomen.

Het is één fase in zijn leven geweest?

Ja.

Boeiende persoonlijkheid, dat wel?

Ja fascineren, bijna onbegrijpelijk vind ik zelf, dat nog nooit eerder iemand anders daar een roman over geschreven heeft, omdat er zoveel... Ik heb ook nog een heleboel grote lijnen uit zijn leven gewoon niet in het boek aan bod laten komen, omdat het anders...

Zoals?

Er is ook een ongelooflijk spannende ruzie geweest met een collega wetenschapper van hem, Leibniz, die hebben als schooljongens 40 jaar lang gevochten over het auteursrecht van een bepaalde berekening. Net zoals 2 schooljongens op een plein. Maar de hele natuurkundewereld bemoeide zich daarmee, werkelijk Engeland tegen Europa, als een soort van voetbalmatch...

Volgende boek?

Er bestaat al een boek over, alleen al over die ruzie.

Of over het leven van Leibniz?

Wie weet.

Ben je vrijmetselaar?

Nee.

Ga je het worden?

Ik weet het niet. Ik ben er ontzettend veel mee bezig geweest met vrijmetselarij. Ik heb me erin verdiept en ik vind het een heel mooi genootschap met hele nobele uitgangspunten, een hele symboliek, heel theatraal, dat spreekt mij vanuit mijn theaterachtergrond ook ontzettend aan. Maar ik heb nog geen concrete stappen ondernomen. Wat niet is, kan nog komen natuurlijk.

Wat wordt je volgende boek?

Ik hink op 2 gedachten op dit ogenblik. Ofwel wordt het een boek met een roman over Jezus, maar dan de andere Jezus, de Jezus van de boeken die in de ban gedaan zijn, ga ik me daar helemaal...

Van de Hammadi geschriften?

Onder andere, om het andere verhaal van Jezus te vertellen. Ik heb er veel zin in om dat te doen. Maar het enige is dat is weer ongelooflijk hoeveel research dat vraagt. Dus waarschijnlijk ga ik eerst, voordat ik dat ga doen, een heel mooi tantrisch liefdesverhaal schrijven.

Tendens

Wat is dat?

Een oosters liefdesverhaal gebaseerd op een legende die ik tot romanvorm wil bewerken en waarin ik dat verhaal wil gebruiken om wat meer te vertellen over de tantrisch liefde, dat is het andere plan. Tenminste die 2 projecten vechten een beetje om prioriteit op dit moment.

Aanstaande woensdag krijg jij exemplaar boek?

Ja, op z'n vroegst. Woensdag wordt het uitgeleverd bij de winkels. Ik weet niet of ze meteen bij mij thuis een boekje komen afgeven.

Een beetje uitgever zorgt daar toch voor?

Ze zorgen meestal goed voor mij, dus ik neem aan dat ze dat wel zullen doen.
Uitgever attent, hebben mij manuscript toegestuurd zodat ik van te voren kon lezen?
Zijn heel weinig mensen die het nu al gelezen hebben, het is voor mijzelf ook spannend, je hebt nog geen enkele officiële of onofficiële reactie daarop, bestaat nu nog een soort van virtuele, dat is natuurlijk heel erg spannend, omdat mijn eerste boek, de Kabalist is op een andere manier spannend, daar verwacht niemand dit, dat was een debuut. Er was niemand die erop zat te wachten.

Hoeveel exemplaren Kabbalist verkocht?

Rond de 50.000.

Voor Nederlands taalgebied, mag je dat een superbestseller noemen?

Ja, daardoor heb je dan een publiek bereikt en opgebouwd. Ik hoop dat deze mensen die de Kabalist mooi vonden, dat die in een heel ander verhaal nu ook zullen meegaan. Dat gaan we snel weten hopelijk.

Heb gevoel dat bestseller gaat worden, ik hoop dat bestseller wordt, dat mensen op positieve manier kennis maken met genootschappen, ondanks het feit dat meneer Newton zelf een beetje een boefje was?

Dat hoop ik ook. Ik denk, los dat het natuurlijk leuk is dat veel mensen het lezen...

Los van het feit dat je er een boterhammetje aan probeert te verdienen?

Dat het ook een aanleiding is hoop ik om met elkaar in gesprek over te gaan met open vizier van alle gezindten en nogmaals ik wil niemand bekeren of overtuigen van wat er in dit boek staat, maar ik denk dat ik wel heel wat balletjes opgooi die tot de nodige gesprekken en hoop ik, discussies en inzichten kunnen leiden.

Is spin-off van Kabbalist goed voor je geweest? Is er inhoudelijk door pers, door media, door je lezers goed op gereageerd in de zin van dat het je bevrediging heeft gegeven?

Met name de lezers, dat heeft een ontzettende bevrediging gegeven. Dat de dag van vandaag gaat dat door dat ik gezegend ben met om dagelijks mailtjes te ontvangen van lezers die reageren op het boek, die vertellen wat het voor hun betekent heeft, wat zij eruit gehaald hebben. Ik ben er zo door verwend dat ik er verlegen van word. Ik heb ook de gewoonte om elk mailtje te beantwoorden. Het is ook een vrij intensief bedrijf om ook dat consequent te blijven doen, maar het is ook zo'n groot geschenk. Ik kom uit het theater en bij theater ben je applaus gewend, dan speel je een voorstelling, of ik was regisseur, dan liet je een voorstelling spelen en dan hoor je het applaus achteraf, hoe intens dat dat is of het leuk of niet gevonden werd. Maar hier krijg je bijna dagelijks mailtjesapplaus zou je kunnen zeggen door al die feedback van die mensen en dat maakt het tegelijkertijd ook doodeng, ik heb zulke warme reacties daar in gekregen dat ik bijna voor die mensen al alleen wil: goh jongens, ik hoop dat jullie er net zo hard van gaan genieten en dat ik jullie niet ga teleurstellen.

Gaan mensen schrikken als ze boek gaan lezen?

Als je stevige orthodoxe gelovige van de Veluwe bent dat je heftig geschokt bent door een paar erotische passages, netjes hoor, bescheiden, het is geen pornografie, maar toen prins Charles met zijn handen het lichaam van een jongedame aan zag raken, moest ik ook even slikken?
Niks menselijk is mij of mijn personages vreemd, natuurlijk zit er ook erotiek in. Erotiek ook vaak als drijvende kracht later in het boek van alchemistische processen zelfs, waarin die seksuele energie ook toegepast wordt, getransformeerd wordt tot energie om dingen te transformeren. In die zin, kun je natuurlijk nooit een boek schrijven dat voor iedereen te pruimen zal zijn, maar ik denk dat die heel streng gelovige, dat die sowieso toch waarschijnlijk door een dominee wordt afgeraden om dit boek te lezen. Daar heb ik me in elk geval niet mee bezig gehouden toen ik het schreef.

TOP

 

Delen: