Terug naar het overzicht

Naam: rietie
Plaats: Alkmaar
Leeftijd: 53
Mijn wens

Een fijne baan in een organisatie die (weer) waarde hecht aan eerlijkheid en respect.
Naam: Gerda Maria
Datum: 11 oktober, 16u12
Reactie: Lieve rietie,

Dat is een duidelijke wens.

Volgens mij volstaat het om over héél de levenslijn héél Bewust en consequent zelf de vertolker van eerlijkheid en respect te zijn om ook jouw omgeving naar deze normen te laten transformeren.
Want...
Hoe vaak gaan wij zelf niet laks om met die begrippen als we bijvoorbeeld naar beelden op TV kijken?
Hoeveel respect kunnen wij bijvoorbeeld opbrengen voor hen die binnen het perfect Ko(s)misch Plan (voorbestemming – lot) de letterlijke en figuurlijke ROL van moordenaar, dief, pedofiel of verkrachter vertolken?
Hoe vaak laten wij ons vangen aan de uit de context getrokken manifestaties in de materie vooraleer wij weer begrijpen en Liefde-Vol Begrip kunnen opbrengen voor “Alles wat is zoals het Is?”

Ik geef dit mee vanuit eigen ervaring.
Hoe Bewuster ik omga met hetgeen ik Denk, Schrijf, Zeg of Doe des te meer valt het me op dat WIJZELF en niemand anders 100% Verantwoordelijk zijn voor hetgeen zich in ONZE Leefwereld of in ONZE Werkelijkheid afspeelt.
Oh ja...
de anderen zijn evenzeer evenredig mede-verantwoordelijk vanuit HUN positie of energetisch standpunt in dit spel doch van zodra WIJZELF héél Bewust en Consequent naar dezelfde wereld kijken met onze focus op de rol van “Bewust OBSERVERENDE Glimlach-Leerling” dan nemen we aan “Het Leven” deel vanuit een positie die ons het Vermogen schenkt om ELK detail van de Schepping Bewust Liefde-Vol te benaderen en te Aanvaarden zoals het is.

Van zodra ik uit mijn rol van tevreden deelnemer stap zie ik de mensen in mijn omgeving mee veranderen. Aanvankelijk zijn die veranderingen zo subtiel dat je ze aan 'toeval' kan toeschrijven, doch hoe Bewuster je met de Impact van je eigen Gedachten, Woorden & Daden omgaat hoe duidelijker het wordt dat je een speelbal bent als je geen duidelijke doelen met herkenbare Liefdeskenmerken vooropstelt.

Jouw wens is dus duidelijk.
Jij wenst te werken binnen een omgeving waar eerlijkheid en respect centraal staan.
Indien het mijn wens zou zijn (en dat is die onder andere ook) dan zou ik me vanaf nu héél consequent beginnen te focussen op de reacties die ik gedurende de dag activeer. Zowel in Gedachten, Geschreven en Gesproken woorden als via daden.

Let vooral op de Intentie waarmee je op bepaalde zaken reageert want het is vooral de aard van onze reactie die bepalend is voor het soort intenties waarmee we omgeven worden. En vervolgens zijn die weer bepalend voor de wijze waarop wij daar op reageren.
Indien we veranderingen willen in onze buitenwereld dienen we dus ORDE op zaken te scheppen in onze innerlijke wereld.
Wees eerlijk met jezelf... als je iets lelijk vindt dan zeg je niet dat het mooi is om die ander te plezieren. Zeg gewoon dat je niet van harte kan zeggen dat je het mooi vindt. Of vraag aan de ander of die een eerlijk of beleefd antwoord wenst.
Als je de daden van de ander niet begrijpt, vraag dan vanuit een positie van “willen begrijpen” waarom die ander doet wat die doet, of zegt wat die zegt.

Wij beseffen het zelf niet maar wij communiceren heel inconsequent.
Sinds ik enkele jaren geleden BEWUST gekozen heb voor innerlijke perfectie toen wist ik nog niet dat IK via mijn gedachten mijn uiterlijke wereld bestuurde.
Ik wilde gewoon als een Begripvol mens door het leven gaan en ik wilde daar vanuit een innerlijke eerlijkheid mee omgaan.
Ik was destijds een heel onzeker iemand en het ontbrak me soms aan lef om te zeggen wat ik werkelijk dacht... ik was steeds bang dat anderen niet meer van me zouden houden als ik hen zei wat ik werkelijk dacht.
Tot ik dan teveel gezwegen had en dan kwam alles er in één keer op een heel ongelukkige manier uit.... in het beste geval met tranen en tuiten... in minder gunstige omstandigheden met veel lawaai en scheldwoorden.
Als ik daar nu op terugblik dan mag het een wonder heten dat ik mezelf niet nog zieker heb gemaakt dan toenertijd het geval was.

Dus sinds ik héél consequent ben gaan omgaan met hetgeen ik 'werkelijk' denk (mijn eerste gedachte dus) ben ik ook gaan oefenen in het anders verwoorden van dezelfde gedachte zodat ik wel degelijk datgene verwoord wat exact relateert naar de Intentie of Weerstand die ik er bij voel.

En toen kwam het meest wonderlijke dat mij ooit was overkomen op mijn pad.
Ik leerde al schrijvende de ongelooflijke hulp van humor kennen en later kwam ik tot de ontdekking dat ik alles gedaan kreeg van anderen als ik maar een goed onderbouwd voorstel had en als ik het spelenderwijs bracht.
De Glimlach kwam later als immer betrouwbare helper op mijn Win-Win-Pad.
Sindsdien is mijn leven overwegend een feest... enkel als ik nog eens in mijn oude Dualistische Denk-Gewoonte verval dan trek ik 'plots' weer situaties aan die ik op dat moment onmogelijk als leuk kan omschrijven.
Doch ELKE keer kom ik nadien tot de vaststelling dat ik het nog eens op die manier MOEST ervaren om mij in herinnering te brengen dat IK degene ben die me heb laten vangen door de uit de context getrokken 'waarheid' van de materie.
En niet lang nadien doen er zich gebeurtenissen voor waarbij ik zonder deze voorafgaande 'dwaling' zeer zeker voor langere tijd uit mijn Glimlach-Toeschouwer-Rol en bijhorende Win-Win-Positie van Liefde-Vol Aanvaarden zou geraakt zijn.

Geloof me, op een dag zal ook jij ongelooflijk Dankbaar zijn voor de situaties die je nu wenst te vermijden.
Als je het jezelf makkelijk wenst te maken ga dan eerst met een stralende Glimlach op ontdekkingsreis binnen Jezelf en neem pas afscheid van een fysieke situatie als je voldoende redenen hebt gevonden om heel oprecht Dankbaar te zijn voor de vele wijze lessen die je hieruit mocht/MOEST leren.... ook al is/was de les dat JIJ het niet op die manier zou doen.
Geloof me, in dezelfde energetische positie van die anderen zouden wij EXACT hetzelfde doen als zij nu doen.
Dat is zo bedoeld.... voorbestemming.... lot... de Perfecte Kosmische Planning die ook een Komische Planning lijkt te zijn.... vraag je af en toe eens af waar de Universele Verborgen camera hangt en je gaat vanzelf anders kijken naar eenzelfde fenomeen of situatie... dat is echt maf maar het helpt wel degelijk om Glimlachend of zelfs Schaterlachend te relativeren ;-)

Anderen spelen letterlijk én figuurlijk een 100% Noodzakelijk Rol in ons leven.
Zij beelden dus enkel iets uit dat wij hebben geactiveerd via onze Bewuste én Onbewuste gedachten en wij hebben de vrijheid en de keuze om daar al dan niet het 100% Gelijkwaardig NUT van in te zien.
Zoals ik het ervaar krijgen we elke dag eindeloze herkansingen en staat er geen eindtijd op onze eeuwige ontdekkingsreis doorheen hetgeen, mede door elk van ons, van bij den beginnen 'getoverd werd.... gelukkig maar, toch?

Bedankt om Jouw wens in dit Wensenboek te plaatsen want mede dankzij Jouw wens heb ik extra Inzicht verworven in een aantal gebeurtenissen uit mijn eigen scenario.
Moge ook Jij voortaan de Win-Win-Geneugten van de Glimlach ervaren zodat ook Jij in staat bent om Jouw wens nog dit jaar in vervulling kan zien gaan.
Want ja hoor.... van zodra je héél Bewust én Consequent Glimlachend omgaat met Jouw wens dan kom je in een stroomversnelling terecht die je op dit moment haast voor onmogelijk houdt.

Moge eerlijkheid en respect jou en jouw omgeving overspoelen en transformeren tot het Paradijs van JOUW dromen!

Liefs en Big Smile van me

Gerda Maria Hendrickx
Glimlach-f-Luisteraar
&
Glimlach-Gedachte-Reflexologe
www.oriconet.com
Naam: rietie
Datum: 26 oktober, 15u34
Reactie: Wat een logische stroom van reacties!
Eigenlijk heel eenvoudig en heerlijk om na te leven. Bedankt!

Reageren

Mijn naam *:
Mijn e-mail adres *:
Reactie:

Wij houden u graag in de toekomst op de hoogte. Indien u dit niet wilt, kunt u dit hier onder aangeven.

TOP

Welcome to the wishbook

What is your dream? Be as specific and detailed as possible. You get exactly what you wish for. Describe it as precisely as you can.

Congratulations! You've now put your dream into words. Words have creative power. It has been written that 'in the beginning was the word'. The creative process has now begun. The seed has been sown, the seed that you will nurture until it grows into a powerful tree of life.

Now say your wish out loud. Just to yourself at first. Then to those closest to you. Then to other people you meet. Then let the world know and publish it in the Wishbook. Let other people react on your wish, let them inspire you. You can also give them feedback, and inspire them.

Meet the other participants. You'll find them in the alphabetic namelist.

You can also chat with other participants. Find friends and fellow travelers.

Delen: