Actievoorwaarden

'Win een reis naar Praag met Geert Kimpen'

 • De prijs is een vierdaagse reis naar Praag in oktober, inclusief vliegreis, overnachtingen, welkomstdiner en een rondleiding door Geert Kimpen incl. toegang tot musea etc. Verwachte vertrekdatum is vrijdag 7 oktober, retour 10 oktober.
 • Deelname is mogelijk van 20 mei 2011 tot en met 31 augustus 2011.
 • Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
 • Gegevens van deelnemers worden niet aan derden verstrekt en alleen gebruikt voor communicatie over deze actie.
 • De winnaar krijgt binnen 2 weken na het beëindigen van de actie via e-mail bericht van Uitgeverij De Arbeiderspers.
 • De prijs is voor twee personen.
 • Het is niet mogelijk de geldwaarde van de reis in contanten uit te keren.
 • Verplichte toeslagen als luchthavenbelasting en (eventuele) seizoenstoeslag vallen ook onder de gewonnen reissom.
 • Maaltijden, facultatieve excursies, fooien, persoonlijke uitgaven (zakgeld), entreegelden, visumkosten, inentingen, verzekeringen, vertrekbelasting etc. vallen buiten het prijsbedrag.
 • Eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening en verantwoordelijkheid van Uitgeverij De Arbeiderspers.
 • Uitgeverij De Arbeiderspers behoudt zich het recht voor om in plaats van de beschreven prijs een andere, gelijkwaardige of gelijksoortige prijs uit te reiken.
 • Uitgeverij De Arbeiderspers is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, ongevallen, lichamelijk letsel en/of overlijden indien deze zich, voortvloeiend uit het winnen van de prijs, zouden voordoen.
 • Uitgeverij De Arbeiderspers kan om organisatorische, juridische / wettelijke redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere algemene kennisgeving achteraf.
 • Medewerkers van Uitgeverij De Arbeiderspers en van overige bij de actie betrokken bedrijven zijn uitgesloten van deelname.
 • In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Uitgeverij De Arbeiderspers zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.
 • Over de uitslag van de prijsactie kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Deze actie wordt u aangeboden door Uitgeverij De Arbeiderspers.
 • Door deel te nemen aan de actie aanvaardt de deelnemer dit volledige reglement.

Bestel 'Rachel' nu, zodat u kunt deelnemen!

Alvast voorgenieten van deze onvergetelijke reis: KLIK HIER

Praag met Geert Kimpen

TOP

Delen: